Närbild på en kulram

Ny satsning med förskola i centrum

– nya avdelningar ska hålla nere barngruppernas storlek

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Trycket på barnomsorgen i Trollhättan är stort och förväntas öka ytterligare de kommande åren. Genom att planera och öppna nya förskolor ska barngruppernas storlek kunna minskas.

Först ut är Hörngatans förskola i centrala Trollhättan som planeras öppna i augusti.

Efterfrågan på platser inom den kommunala barnomsorgen är stor, särskilt i centrala Trollhättan. För att möta behovet öppnar en ny förskola på Hörngatan redan i augusti.
Förskolan byggs med ett tillfälligt bygglov på fem år, och kommer att ha plats för totalt 80 barn fördelat på fyra avdelningar.

Förskolechef Bernt Ljungquist menar att det ger förvaltningen tid för att planera och bygga permanenta förskolor i centrala Trollhättan.

– Den här lösningen gör vi för att tillgodose det stora söktrycket på förskoleplatser i centrum. Ur ett stadsövergripande perspektiv kan det här hjälpa till att hålla nere eller till och med minska barngruppernas storlek i hela staden, konstaterar Bernt Ljungquist.

En intensiv planering av den nya förskolans inne- och utemiljö pågår under våren, där ett stort fokus läggs på att utforma miljöer för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn och personal. Uppdraget är att skapa en fräsch förskola för modern förskolepedagogik.

- Nästa steg är att rekrytera personal som tillsammans ska utforma verksamhetens innehåll. Vi räknar med många sökande till tjänsterna, eftersom det alltid är jättespännande att få vara med och skapa något från grunden, säger Bernt Ljungquist.

Vid frågor kontakta Bernt Ljungquist, förskolechef Tel. 0520-49 79 30.

Senast granskad 2016-05-11 av Andreas Gleisner