pojke med tallrik

Ny e-tjänst för beställning av medicinsk specialkost

Från och med höstterminen 2019 ska barn och elever med medicinskt grundad specialkost göra en beställning via en e-tjänst. Orsaken är att köken på ett bättre sätt ska säkerställa rätt framtagning, leverans och uppgiftshantering av specialkost till barn/elever med olika specialkostbehov.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du som vårdnadshavaren ska göra en digital beställning inför varje läsårsstart. Beställningen görs via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida: www.trollhattan.se/specialkost 

E-tjänsten öppnar den 1 maj. Tjänsten kräver Bank-id. 

Länk till e-tjänst Beställning av specialkost

På sikt kommer medicinsk journalkopia att krävas för alla medicinskt grundade specialkostbeställningar.

  • Vårdnadshavare till barn i förskola gör en helt ny digital beställning varje år, med samma startdatum som skolstart i grundskolan (20190819).
  • Inom förskolan löper inskickad digital beställning på även under sommarlov samt jullov.
  • Om förändring av specialkostbeställningen sker under terminens gång ska vårdnadshavaren göra en helt ny beställning och markerar på den nya beställningen att det är förändring. Detta för att köken ska kunna plocka bort den föregående inskickade beställningen.
  • Om behov av specialkost upphör, ska vårdnadshavaren gå in i ”Beställning specialkost” och markera "Avslut"

Om du som vårdnadshavare till elev behöver hjälp eller stöd att göra beställningen, kontakta skolsköterska på ditt barns skola, eller rektor, om ditt barn går på förskola. 

Beställningen kommer att hanteras på centralköket, eller på förskola med tillagningskök. Du som beställer får en återkoppling när beställningen tagits emot. 

Senast granskad 2019-12-05 av ANDGLE