bild från instagram

Följ oss på Instagram!

Nu finns Utbildningsförvaltningen på Instagram som @utbildningthn. Hur är det att jobba som lärare, förskollärare eller fritidspedagog? På vår Instagram får ni möta våra verksamheter och medarbetare och ta del av våra arbetsdagar.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Att ta steget ut i sociala medier har många fördelar - skapa kontaktyta och medborgardialog, ge större insyn och dela nyheter är bara några av dem.  

Med Instagram som plattform och social kanal kan Utbildningsförvaltningen ta plats i sociala flöden och visa upp det arbete som görs i skolans alla olika verksamheter. 

@utbildningthn får ni möta våra verksamheter utifrån både medarbetarnas och elevernas perspektiv.

Veckans verksamhet 

Varje jämn vecka tar en verksamhet över kontot och medarbetare delar med sig av händelserika arbetsdagar med personliga inspel. Under sommaren har Veckans verksamhet en paus. 

Utbildningsförvaltningen på Instagram

Utbildningsförvaltningen - förskolor och skolor att längta till. Välkommen till vår officiella Instagram!

lärare och elever

Skolbloggen

Pedagoger från Trollhättans Stads förskolor och skolor delar med sig av tankar och erfarenheter kring sitt yrke! Bloggen är en samling pedagogiska guldkorn att inspireras av. Låt stå!

Senast granskad 2019-05-02 av Clara Bengtsson