Nominera Årets verksamhetsutvecklare 2018

Nu kan du som vårdnadshavare eller elev nominera en person eller personalgrupp till Årets verksamhetsutvecklare! Utbildningsnämnden delar varje år ut en utmärkelse som Årets verksamhetsutvecklare. Syftet är att stimulera skolutveckling och premiera intressant och nydanande arbete inom Utbildningsförvaltningens samtliga verksamhetsområden.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Utmärkelsen är öppen för alla verksamma inom förvaltningen och består
av en bonus på 10.000 kronor. Bonusen är avsedd att användas
för fortsatt utvecklingsarbete.

Priset kommer att utdelas på Utbildningsnämndens sammanträde den 29 maj.

Någon eller några av följande kriterier ska vara uppfyllda:

  • Den pedagogiska idéns bärkraft
  • Utvecklingstankar – effekt på verksamheten
  • Barnens/elevernas nytta av utvecklingsarbetet
  • Utvecklingsarbetets användbarhet i framtiden

Inför utdelning av 2018 års utmärkelse ska förslag till Årets verksamhetsutvecklare vara Utbildningsnämnden tillhanda senast fredag 6 april 2018.

Skicka ditt förslag med en motivering via e-post till: utbildning@trollhattan.se

Senast granskad 2018-02-21 av Andreas Gleisner