Mirella Forsberg Ahlcrona, universitetslektor Högskolan Väst Mirella Forsberg Ahlcrona, universitetslektor Högskolan Väst

Mirella gör forskningsprojekt med förskolan Stallet

Vid en föreläsning om flerspråkighet föddes idén till det som skulle bli pilotstudien Svenska som andraspråk i förskolan. En studie om språkutvecklande arbetssätt och dess påverkan på barns sätt att lära, förstå och använda det svenska språket.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Mirella Forsberg Ahlcrona kom till Sverige första gången som sjuttonåring. Hon reste från sitt dåvarande hemland Kroatien för att besöka sin pappa som levde och jobbade i Göteborg sedan flera år tillbaka. Vid första mötet med Göteborg var det främst två saker som slog Mirella: det fanns många lediga bostäder och gott om lediga tjänster inom förskolan. Hon hade två år kvar på sin förskollärarutbildning i Kroatien och såg möjligheten till arbete i Sverige i framtiden.

Som tjugoåring packade Mirella sina väskor flyttade till Göteborg. Efter ett halvår fick hon jobb som tvåspråkig förskollärare på en förskola i Biskopsgården och det var då hennes brinnande intresse för barns språkutveckling tog fart.

-          Jag har jobbat väldigt många år inom områden där barn har invandrarbakgrund. I mitt arbete har jag hela tiden behövt tänka – hur kan jag konkretisera det abstrakta?

-          Mitt intresse för barns språk har funnits med mig hela tiden, men det blev särskilt intressant då jag mötte barn med olika modersmål i mitt jobb. Hur jag som pedagog kan arbeta med språket i en sådan verklighet ingick aldrig i min utbildning. Det blev istället en pedagogisk resa jag fick göra på egen hand. 

Från förskollärare till universitetslektor

Efter ett antal år som förskollärare kände Mirella en längtan efter att få teoretisera den verklighet hon varje dag arbetade i. Hon studerade pedagogik med inriktning mot förskola, och tog en doktorsexamen i pedagogik vid Göteborgs universitet.

-          Jag tror det finns två typer av forskare, den som betraktar verkligenheten och den som vill vara en del i verkligheten. Jag vill undersöka, tänja, stötta och tänka. Därför har jag valt den inriktningen - jag forskar i det jag gör, i verkligheten, berättar Mirella.

Mirella en mångfasetterad profil inom förskolepedagogiken och hon titulerar sig både som förskollärare, dockteaterpedagog och forskare. Numera arbetar hon som universitetslektor i utbildningsvetenskap på Högskolan Väst och det var vid en av hennes föreläsningar som hon träffade Eva Magnusson, specialpedagog på Stallets förskola, och idén om en pilotstudie i Trollhättan föddes. 

Pilotstudie med förskolan Stallet

Mirella har sedan tidigt i karriären haft drömmen – att utveckla en modell för svenska som andraspråk i förskolan. Under sin studietid började hon skissa på ett forskningsprojekt att genomföra i samverkan med en förskola. När hon vid en av sina föreläsningar träffade specialpedagogen Eva, som själv arbetar på Stallets förskola, blev det början på ett samarbete mellan Högskolan Väst och förskolan Stallet i Kronogården.

-          Eva sa något i stil med – Men, kan du inte göra ditt projekt hos oss! Varför inte tänkte jag och sen började vi undersöka huruvida det skulle vara praktiskt möjligt, säger Mirella i ett leende. 

Svenska som andraspråk i förskolan 

Några månader senare, i september 2016, startade pilotstudien Svenska som andraspråk i förskolan på förskolan Stallet. Två avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år deltog med åtta pedagoger och specialpedagogen Eva. Varje måndag från september till december var Mirella på besök och gjorde aktiviteter med både barn och personal för att utveckla barnens språkkunnighet och pedagogiken kring den.

-          Mitt upplägg utgick från fyra temaveckor: bild, musik, fördjupning och didaktiska lekar. Jag ville förankra ett arbetssätt med barnens olika uttrycksformer, med både innehåll och form. Sen måste vi analysera det vi gör. Vad är vidareutvecklande och hur överlämnar vi den dokumentationen till varandra? beskriver Mirella som varje måndagseftermiddag hade reflektion och handledning med pedagogerna. De fick utvärdera varandras reflektioner och ta med sig nya erfarenheter in i nästa veckas planering. 

Personalen fick genom observation, dokumentation och reflektion analysera barnens språkkunnighet i olika situationer. De fick reflektera kring de olika metoder och arbetssätt Mirella använde i aktiviteter med barnen och vilka effekter det fick på barnens lärande, förståelse och utveckling i det svenska språket.

-          När vi fick observera Mirella med barnen så blev det så tydligt – vad de förstod och vad som var svårt med svenska språket. De kunde sjunga en hel sång på svenska men hade ingen aning om vad de sjöng, berättar Eva.

-          Mina kollegor på Stallet beskriver hur det märktes direkt när Mirella började arbetade hos dem. De förstod snabbt att den fria leken är svår om man inte har med sig språket, barnen behöver något gemensamt att prata om och samspelet är beroende av att de kan förstå varandra. Sen märkte man också en stor skillnad på barnens energinivå och glädje, de lös upp när Mirella kom på besök och gjorde sina olika lekar med barnen, fortsätter hon.

-          Barn med invandrarbakgrund visar nuförtiden generellt låga resultat i skolan. En av de största orsakerna är avsaknad av begreppsförstålelse och kommunikativa förmågor och färdigheter i det svenska språket. Vi måste utveckla metoder och strategier för svenska som andraspråk i förskolan så vi kan ge alla barn en likvärdig chans i de fortsatta studierna och i samhället, förklarar Mirella.

Med studien vill Mirella få underlag för metoder och strategier för svenska som andraspråk i förskolans verksamheter. Målet är att pedagogerna får en större förståelse för svenska språkets betydelse i förskolans vardag och hur språket är ett grundläggande redskap för socialisering, lärande och utveckling. 

En pedagogisk resa för Stallet 

Det är nu ett år sedan Eva och Mirella träffades för första gången och de första tankarna om ett samarbete startade.  Eva ser tillbaka på hösten med stor stolthet och upplever en enorm utveckling för Stallets förskoleverksamhet.

-          Både personal och barn på Stallet har utvecklats jättemycket. Barnen har mycket högre närvaro, de pratar mer med varandra och de leker i blandade grupper, berättar Eva.

-          Personalen har hittat en ny struktur att arbeta efter, som håller på att ta form fortfarande. Det grundas i den struktur och de rutiner Mirella hade när hon besökte oss. Hela verksamheten tänker språk nu, varje dag hela tiden, avslutar hon.

Under sommaren ska Mirella skriva en artikel kring barns språkutvecklande och tar med sin sina erfarenheter från Stallet.

-          Jag fick ut jättemycket av denna pilotstudie. Framförallt lärde jag mig att vi måste våga ställa krav på föräldrar och vi måste våga ställa krav på barn, annars sviker vi dem. Vi måste hävda förskolans uppdrag, berättar Mirella. 

Senast granskad 2017-03-23 av Clara Bengtsson