porträttbild Lisa Hylén

Mer tid i förskolan kan stärka barns språk

I augusti gick startskottet för en strategisk satsning inom Utbildningsförvaltningens förskolor. Genom att ändra reglerna för placeringsgrunder inom förskolan är det sedan augusti möjligt för barn som bedöms behöva stöd i sin språkliga eller sociala utveckling att få mer tid i förskolan, och därmed också en större del av förskolans undervisning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Det handlar om barn där vi på förskolan bedömer att deras språkliga och sociala utveckling kan gynnas av att de få mer tid i förskolan. Nu kan de här barnen få bättre förutsättningar att stärka sitt svenska språk, och därmed större chans att lyckas i när de börjar skolan, säger Lisa Hylén, utvecklingslärare på Tistelstångens förskola.

Reglerna för barnomsorg och placering i förskolan är komplicerade, men i normalfallet har barn rätt till förskola om vårdnadshavarna arbetar eller studerar. För barn vars vårdnadshavare är arbetssökande, eller av någon anledning inte arbetar, är grunden att barnet får vara max 15 timmar på förskolan varje vecka, det vill säga i snitt 3 timmar varje dag.

För många barn i Trollhättan är förskolan den enda plats där de hör svenska talas. För dessa barn blir förskolan och undervisningen i förskolan väldigt viktig i den språkliga utvecklingen. Förskolan är första steget i det svenska utbildningsväsendet, och eftersom svenska är undervisningsspråk genom hela grundskolan kan ett stärkt språk göra stor skillnad för hur barnen lyckas i skolan.

En utredning som Utbildningsförvaltningen gjort visar att uppemot 300 barn skulle kunna gynnas i sin språkliga utvecklig av mer tid i förskolan. Det var grunden till att Utbildningsnämnden beslutade om undantag för vissa barn när det gäller rätt till placering i förskolan. Sedan augusti har därför vissa vårdnadshavare erbjudits utökad tid i förskolan utifrån grunden att barnens språkliga och sociala utveckling skulle gynnas av mer undervisning i förskolan. Satsningen har gett resultat, och hittills har ett 90-tal barn beviljats mer tid.

- Det här är en långsiktig satsning, och vi förväntar oss först resultat på sikt, men jag kan redan efter en termin se en positiv utveckling för barnen på min egen förskola Tistelstången. Jag ser att deras språk utvecklas, de får fler ord, och de kommunicerar mer, både med oss förskollärare, men också med andra barn, säger Lisa Hylén.

Senast granskad 2022-03-01 av ANDGLE