Marlene Kjell årets verksamhetsutvecklare

Årets verksamhetsutvecklare på Utbildningsförvaltningen är Marlene Kjell, lärare på Lyrfågelskolan F-3. Marlene får priset för sitt arbete med att utveckla matematikundervisningen.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Varje år delar Utbildningsförvaltningen ut priset Årets verksamhetsutvecklare. Priset ska gå till en person eller verksamhet som på ett särskilt sätt arbetat för:

  • Den pedagogiska idéns bärkraft
  • Utvecklingstankar med effekt på verksamheten
  • Barnens och elevernas nytta av utvecklingsarbetet
  • Utvecklingsarbetets användbarhet i framtiden

I år är det alltså läraren Marlene Kjell som får utmärkelsen, och priset: en bonus på 10 000 kronor delas ut på Utbildningsnämndens sammanträde den 29 maj. 

Marlene Kjell arbetar med utveckling av matematikundervisning, bland annat genom Singapore-metoden, och har också genom föreläsningar och medverkan i Skolbloggen spritt kunskap och inspiration till kollegor på Utbildningsförvaltningen. 

Juryns motivering:

"Genom praktik och tillämpning av Singaporemodellen har Marlene utvecklat matematikundervisningen med hjälp av problemlösning, praktiska moment och visualiserad matematik. Marlene tillämpar och utvecklar därigenom undervisningsmetoder genom vilka eleverna ges ytterligare möjligheter att förbättra sina matematikkunskaper. Hon har också inspirerat och motiverat sina kollegor till att utveckla sin egen matematikundervisning."

Hedersomnämnande

Juryn har också ett hedersomnämnande, som går till avdelningen Safiren, på förskolan Lyckan. 

Juryns motivering för hedersomnämnande: 

"För ett medvetet värdegrundsarbete där pedagogernas undervisning, lärmiljö och barnens delaktighet knyts ihop till en röd tråd har avdelningen Safiren skapat en inkluderande miljö där barnen genom att prata om livs- och omvärldsfrågor ges möjlighet att bli inkluderade, känna sig trygga, skapa tillit till sin egen förmåga samt få en förståelse för det svenska samhällets grundvärderingar."

 

Senast granskad 2018-05-16 av Clara Bengtsson