rektor och elever

Lyckad skolinspektion på Frälsegårdsskolan

Skolinspektionen har genomfört tillsyn vid Frälsegårdsskolan i april. När beslutet nu kommit framgår att alla inspekterade områden fick godkänt.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Skolinspektionen inte har funnit brister på något av följande områden:
• Undervisning och lärande
• Extra anpassningar och särskilt stöd
• Bedömning och betygssättning
• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
• Förutsättningar för lärande och trygghet
• Styrning och utveckling av verksamheten

Rektor Anna Forsberg är mycket nöjd efter inspektionen, och menar att det ger henne och personalen kraft och energi i det fortsatta arbetet med att säkra god undervisningskvalité för alla elever.

-Men det sker inte av sig själv utan detta är ett väl genomfört arbete på många plan som kräver samverkan, uthållighet att strategiskt arbete. För oss är detta ett att många kvitton på att det långsiktiga arbete som pågått under flera år på Frälsegårdsskolan har gett resultat, säger Anna Forsberg

Hon framhåller att personalen på skolan dagligen gör ett bra arbete med eleverna men värdesätter feedback utifrån, vilket Skolinspektionen nu alltså gett.

- Jag blev stärkt av detta och det är verkligen ett kvitto som ger bränsle till våra fortsatta processer på skolan, så nu gäller det att förvalta detta väl!

 

Senast granskad 2019-05-08 av Andreas Gleisner