Lovdag för elever flyttas från april  till maj

Utbildningsförvaltningen har flyttat en kompetensutvecklingsdag för personalen då elever normalt har lovdag. Det handlar om den 30 april som nu alltså är vanlig skoldag. Ny lovdag/kompetensutvecklingsdag är torsdag 2 maj.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Läsåret 2018/2019 omfattar 7 kompetensutvecklingsdagar. Enligt beslut om läsårets förläggning var de dagarna förlagda till 2018-09-17, 2018-10-29 – 2018-10-31, 2019-01-07, 2019-04-30 samt 2019-05-20. Kompetensutvecklingsdagen tisdag 2019-04-30 är felaktigt förlagd och beslutas flyttas till torsdag 2019-05-02.

Senast granskad 2018-10-12 av Andreas Gleisner