elever håller om varandras axlar

Likvärdig skolstart i augusti 2021

I augusti 2021 startar skolan igen efter sommarlovet. Men höstens terminsstart innebär också starten på Likvärdig skola - Trollhättans Stads satsning på att minska skolsegregationen och effekterna av skolsegregationen.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

I filmen får du veta mer om vad satsningen på en likvärdig skola i Trollhättan innebär, och vad målet med Likvärdig skola är.

Se filmen på Youtube

Senast granskad 2021-06-15 av Andreas Gleisner