elever håller om varandras axlar

Likvärdig skolstart i augusti 2021

I augusti 2021 startar skolan igen efter sommarlovet. Men höstens terminsstart innebär också starten på Likvärdig skola - Trollhättans Stads satsning på att minska skolsegregationen och effekterna av skolsegregationen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I filmen får du veta mer om vad satsningen på en likvärdig skola i Trollhättan innebär, och vad målet med Likvärdig skola är.

Se filmen på Youtube

Senast granskad 2021-06-15 av ANDGLE