Ledare på lut

Ledare på lut är en utbildning inom Utbildningsförvaltningens organisation som ger utvalda lärare och förskollärare en inblick i vad det kan innebära att vara skolledare. Utbildningen syftar till att väcka nyfikenhet och intresse kring ledarskapsrollen och ge en bredare bild av uppdraget som chef eller rektor i våra verksamheter.

Person
Verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorgBirgitta Ahlberg 0520-49 74 94
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Utbildningen består av sju seminarier där skolledare och chefer inom Utbildningsförvaltningen delar med sig av sina erfarenheter. Träffarna är utspridda över läsåret 2016/2017 och har fyra olika temaområden:

  • Skolledarskapet sett ur olika perspektiv
  • Det pedagogiska ledarskapet
  • Skolutveckling
  • Framgångsfaktorer

Deltagarna får tid till diskussioner och samtal kring skolledning och skolutveckling med kollegor. Höstens fyra seminarier har haft inriktning på skolledning ur olika perspektiv. Förvaltningschef, ekonomichef och verksamhetschef från Utbildningsförvaltningen har gästföreläst och gett sina perspektiv på ledarskap.

Johanna Söderblom, Upphärads skola, Helena Svensson, Frälsegårsskolan, Emine Myftari och Anette Albinsson, Kronan, deltar i utbildningen:

-      Den ger oss en bra inblick i vilka olika dilemman man hamnar i som chef. Man får också möjlighet att se fler sidor av ledarrollen. Det är positivt att man får olika perspektiv genom de olika gästföreläsningarna, berättar de. 

I januari fortsätter utbildningen och då fokuserar gruppen på det pegagogiska ledarskapet, skolutveckling och framgångsfaktorer. 

En del i kompetensförsörjningsarbetet

Ledare på lut är en del i Utbildningsförvaltningens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Genom att erbjuda utbildning i skolledning kan fler lärare och förskolelärare få upp ögonen för ledarskapsrollen och potentiella blivande skolledare kan fångas upp i ett tidigt skede.

-  Nu kör vi tredje omgången med Ledare på lut. Flera rektorer och föreskolechefer som anställts de senaste åren har gått utbildningen och fångats upp internt, berättar Mats Eriksson som är en av de ansvariga för utbildningen. 

Kontaktperson

Mats Eriksson 

E-post: mats.eriksson@trollhattan.se 

Senast granskad 2016-12-16 av Andreas Gleisner