Lärare, förskolechefer och rektorer samverkar för bästa skolan!

Projektet Samverkan för bästa skola gör avtryck i Utbildningsförvaltningens verksamheter och innebär en rad tillfällen för personal att stärka sig i sin yrkesroll. Under en heldag på Folkets Hus fick förskolechefer, rektorer och lärare tillsammans arbeta vidare med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Inger Olsson och Susanne Duek, utbildningsledare på rektorsutbildningen vid Karlstad Universitet höll i förmiddagens seminarier, som bland annat fokuserade på tekniker för lärande samtal.

- Som pedagog behöver man ta sina erfarenheter och diskutera dem tillsammans med sina kollegor och tillsammans lära sig mer om hur man kan förbättra arbetet, för det är i det som händer i klassrummet - mötet mellan pedagog och elev - det är där det händer, säger Inger Olsson.

Per Hellmark är verksamhetschef för grundskola, förskoleklass och grundsärskolan i Trollhättan, och för honom är det tydligt var den stora utmaningen de kommande åren ligger.

- Vi har haft en uppåtgående kurva de senaste åren om man mäter betyg i årskurs nio, men för att stärka oss mer behöver vi få med oss de yngre åldrarna, och få dem att också tänka kunskaper och utveckling, att vi inte bara tittar på betygen i årskurs nio, säger Per Hellmark.

En av de lärare som deltog på seminariet var Cecilia Heine från Sylteskolan. Hon ser en stora vinster med att samla personal och chefer till gemensamma utbildningsdagar, och tror att satsningen Samverkan för bästa skola kommer att göra skillnad för eleverna ute i verksamheten.

- Det är jätteintressant, och det är roligt att driva verksamheten framåt. Jag hoppas att jag ska bli en tryggare och bättre lärare, att jag kan utveckla min verksamhet i klassrummet också, och utveckla mig som ledare i klassrummet.

Se en kort film från utvecklingsdagen här!

Kur augusti 2017 from UtbildningTHN on Vimeo.

Frälsegårdsskolan, Kronan, Lextorpskolan och Sylteskolan

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Trollhättans Stad och Skolverket. Syftet med projektet är att höja kunskapsresultaten, öka andelen elever som fullföljer sina studier, och att öka likvärdigheten.

Senast granskad 2017-08-22 av Andreas Gleisner