Kunskap ska stärka elevinflytande

I november gästar Sveriges elevråd - SVEA - Lyrfågelskolan för sin stora elevrådskongress. Då samlas hundratals delegater från elevråd på skolor i hela landet för att diskutera elevinflytande och elevers rättigheter. Som en förberedelse inför det gästar utbildare från SVEA Lyrfågelskolan och pratar elevinflytande med elever från Trollhättans Skolor.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Två av eleverna som utbildar sig är Alexander Knutsson, ordförande i Lyrfågelskolans elevråd, och Hanna Carleson, från Sylteskolans elevråd. 

-Det har varit väldigt intressant, jag har fått bra information om vad som gäller under möten, alltså mötesteknik, vilka roller man kan ha, men också viktig information om elevers rättigheter. Sen är det bra att få veta hur ett möte kan gå till, det är lite annorlunda än hur det brukar vara i skolan, säger Hanna, och får medhåll av Alexander. 

 -Ja, vi får mer kunskap om vilka rättigheter vi som elever faktiskt har, vad vi har rätt till i klassrummet, och vilka skyldigheter läraren har. Har man kunskap om det är det också lättare att påpeka det för läraren och kanske få till en förändring, säger Alexander. 

Ulf Martinsson är utvecklingslärare i Trollhättans stad, och arbetar med ett projekt som ska utveckla elevdemokrati och stärka elevers inflytande. Han samordnar både utbildningen inför SVEA-kongressen, såväl som själva kongressen och ser förutom ren kunskapsinhämtning även andra vinster med att elevrådsrepresentanter från alla grundskolor i Trollhättans Stad träffas. 

-Jag ser ju att det finns ett stort värde i att eleverna får träffas mellan skolorna. Vi lever i en segregerad stad, och då är det alltid bra att träffas och mötas för att få nya intryck om mer kunskap om hur andra har det. Sen är det alltid värdefullt med mer kunskap, och vi behöver mer självständiga elevråd i skolan anser jag, säger Ulf Martinsson. 

SVEA-kongressen hålls 20-22 november på Lyrfågelskolan. 

Läs mer om SVEA på http://www.svea.org/

 
Senast granskad 2015-10-19 av Andreas Gleisner