Kokningsrekommendationer upphävda

Boende i på västra sidan av Göta älv behöver inte längre koka sitt kommunala dricksvatten. Vattenproverna visar nu att dricksvattnet är tjänligt. Ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpt oss att sprida informationen om att koka vattnet!

Enhet Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 020-89 90 00

Boende i på västra sidan av Göta älv behöver inte längre koka sitt kommunala dricksvatten. Vattenproverna visar nu att dricksvattnet är tjänligt. Ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpt oss att sprida informationen om att koka vattnet!

Ytterligare information finns på www.trollhattanenergi.se

Senast granskad: 2017-01-20 av: elin.sjoberg@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)