Jullov på Kronan: här hittar du stöd och hjälp under lovet

Personal och elever på Kronans skola firar nu jullov, en ledighet som ger möjlighet till vila och en chans att hämta ny kraft och energi.

Person
Rektor F-6Linda Forssén 0520-49 72 60 070-164 24 60
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

När vi återvänder igen på fredag 8 januari är det till ett nytt år, ett nytt läsår och en framtid för Kronan som ska präglas av utveckling och bra resultat för våra elever!

Om du eller någon i din familj behöver stöd under julledigheten finns våra fältsekreterare i tjänst.

  • Fritidsgården är öppen 28-29/12

Fältsekreterarna finns i tjänst 28-29/12 samt 4-5/1 enligt följande:

  • 28/12: Sabina och Jasmin.
  • 29/12: Melissa och Sabina.4/1 Dagtid: Malin och Sabina
  • 4/1 Kvällstid: Moe, Jodie:
  • 5/1 Dagtid: Malin & Sabina 5/1 Kvällstid: Moe, Jodie

Fältsekreterarna nås på följande telefonnummer

Sabina: 073 348 86 38

Jasmin:  070 666 88 64

Melissa: 073 348 81 51

Jodie: 070 666 88 65

Moe: 073 348 86 43

Malin: 073 348 96 22
 
Övrig tid kan stöd fås via: vårdcentral, sjukvårdsupplysningen (telefon 1177) eller BUP (telefon 010 - 4351800)

Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt 2016! 

Linda Forssén, Rektor Kronan F-6

Djeno Mahic, Rektor Kronan 7-9

Senast granskad 2015-12-22 av Andreas Gleisner