Jag vill visa dig

Hur filmar man lukter, och hur kan man fotografera en smak? Det är några av utmaningarna barnen ställs inför i projektet Jag vill visa dig. Det är pedagogen och ateljeristan Marie-Louice Zainali som arbetar med 4-åringar i förskolan och hjälper dem berätta sina egna historier med bild och film som hjälpmedel.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

- Projektet fokuserar på barns lärande, deras kommunikation, medbestämmande och grundar sig också i barnens självklara rätt att få höras och synas i samhället. Med hjälp av kameran blir detta möjligt, säger Marie-Louice.

En flicka håller upp digitalkamerans display och ser glad ut. Man ser på displayen att hon tagit ett kort på sin kompis. Hon menar att barn idag exponeras för ett överflöd av bilder, och att barn ofta är vana att posera framför kameran. Hon hoppas kunna föra in frågeställningar om vem som har kontroll över bilderna, och vems uttryck bilderna förmedlar. En viktig del i projektet kommer därför att fokusera på att ge barnen makten över bilden och skapa en medvetenhet kring bilden och kamerans möjligheter.

- Vi är ett mångkulturellt skolområde här på Södra, ett Trollhättan i miniatyr. Vi har allt från betonghus till bondgårdar, men med kameran och bilden får barnen ett gemensamt språk och samma möjlighet att förmedla och kommunicera, oavsett bakgrund, menar Marie-Louice.

Närbild på mobiltelefondispaly som visar ett porträtt på marie-louice zainaliFör att få projektet att gå ihop äskas pengar från Folkhälsorådet och Västra Götalandsregionen och tack vare det kan samtliga fyraåringar på kommunala förskolor i Södra området, samt barn från förskolorna Tistelstången och Stallet på Centrala skolområdet få erbjudande om att delta i projektet. Totalt handlar det om ca 200 barn.

När barn en väl är bekanta med kameran och dess funktioner kommer grupperna att börja ge sig ut i samhället för att upptäcka och utforska. Exempel på platser är N3, Innovatum och konsthallen. Där kommer barnen att ställas inför olika fotoutmaningar, till exempel att hitta färger, former, perspektiv, och kanske också att försöka ge sig på att fotografera smaker.

- Vi kommer hela tiden att utgå från barnens filmer och bilder i reflekterande samtal. Jag tror och hoppas att barnen skall få en möjlighet att visa sitt perspektiv på den tid de lever och vekar i.

Projektet avslutas med en tvådagars film- och fotofestival på Hebeteatern i Trollhättan. Där kommer den röda mattan att rullas ut för barnen och deras vårdnadshavare. Alla barn som vill kommer att få sin film visad på bioduken, och parallellt med det pågår också en utställning av fotografierna.

- Jag har alltid varit oerhört intresserad av hur barn tänker och hur de fungerar, och jag tycker att i mitt jobb som pedagog, är det många gånger jag som lär mig mer än barnen. Att barnen tidigt får en möjlighet att göra sin röst hörd i samhället visar de att de är viktiga här och nu. Barn som tidigt får ta plats och göra sin röst hörd, har förhoppningsvis också större möjligheter att ta för sig i senare i livet, säger Marie-Louce Zainali.

Senast granskad 2014-11-06 av Andreas Gleisner