Invigning av förskolan Stommen

I tisdags invigdes den nya förskolan i Sjuntorp som fått namnet Stommen. En modern förskoleverksamhet där pedagogerna arbetar i ett enda arbetslag, i nya lokaler utan avdelningar och avgränsningar mellan åldersgrupperna.

Person
RektorGun Gené Anita Stam 0520-49 62 66
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Med sång, dans och såpbubblor invigdes Sjuntorps nya förskoleverksamhet under tisdagsmorgonen. Röda villan, Blå huset och Garnet har slagits samman till en gemensam förskoleverksamhet utan avdelningar, med ett 1-5års perspektiv där pedagogerna arbetar tillsammans i ett enda arbetslag.

Förskolan består av hemvisterna Viljan, Kraften och Modet där barnen får tillgång till många olika lek- och lärmiljöer utifrån intresse under dagen. För barnen innebär detta en konstant tillgänglighet till hela förskolan och möjlighet att lära känna alla pedagoger och alla barn.

Verksamheter är uppbyggd på mötesplatser, både inne och utomhus, där barnen kan upptäcka och utforska  med sina sinnen. 

-          Inne- och utemiljöerna är uppbyggda så att barnen ska klara så mycket som möjligt själva. Att vi har ett 1–5 års perspektiv ger många positiva effekter. De mindre barnen får mer språkstimulans och kan följa de större barnen. De stora barnen blir sedda av de små, de får träna på sin empatiska förmåga och blir medvetna om värdegrundsfrågor tidig, berättar Gun Stam, förskolechef.

Föräldrar har bjudits in till öppet hus innan förskolan öppnade.

-          Det är underbart att vi äntligen är igång och att det mottagit så väl. Jag ser mycket fram emot att följa den spännande utvecklingen på Stommen, säger förskolechef Gun Stam. 

Senast granskad 2017-09-28 av Andreas Gleisner