Inkomstjämförelse

Utbildningsförvaltningen gör inkomstkontroll Utbildningsförvaltningen genomför under hösten 2016 en jämförelse av lämnade inkomstuppgifter avseende barn i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem med inhämtade kontrolluppgifter från Skatteverket.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen
Jämförelsen sker per kalenderår och hösten 2016 jämförs 2014 års uppgifter. Uppgiften som inhämtas från Skatteverket är taxerad inkomst. Den taxerade inkomsten divideras med 12 månader innan jämförelse görs med de inkomstuppgifter som lämnats till Utbildningsförvaltningen.
 
Arbetet kommer att slutföras under hösten 2016. Om inlämnade uppgifter inte stämmer överens med de inhämtade uppgifterna från Skatteverket kommer vid för låg fakturerad avgift en efterdebitering att ske, alternativt sker återbetalning vid för hög fakturerad avgift.
 
Eventuell efterdebitering kommer att redovisas i separat faktura. De familjer som efterdebiteras får information om tider för inbetalning samt möjlighet att ifrågasätta efterdebiterad avgift.
 
 
 Om du har frågor kring inkomstjämförelsen, kontakta någon av förvaltningens handläggare:
 
Helena Häggner
Telefon 0520-49 71 25
 
Marita Netz
Telefon 0520-49 72 16
 
För avbetalningsplan, kontakta handläggare på Trollhättans Stads ekonomikontor:
 
Pernilla Wreed
Telefon 0520-49 79 07
 
Carina Ekman
Telefon 0520-49 74 36
 
Senast granskad 2016-09-19 av Andreas Gleisner