barn tvättar händerna

2020 03 11 - Information till föräldrar och vårdnadshavare med anledning av risk för smittspridning

Risken för spridning av coronavirus i Sverige bedöms för närvarande som mycket hög av Folkhälsomyndigheten. Utbildningsförvaltningen och Trollhättans Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har en nära samverkan med berörda myndigheter i vår region.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

2020-03-11

För Utbildningsförvaltningens del innebär risken för smittspridning att vi och våra verksamheter i skolor, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. De viktigaste förhållningsreglerna gäller såväl barn, elever som personal:

• Den som har hosta, feber eller andningssvårigheter ska stanna hemma.
• God handhygien förebygger smittspridning

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest. Barn, elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.

Vid uppvisande av sådana symtom ska barn, elever och personal vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Allmänna frågor om coronaviruset hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13

Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer på myndighetens webbplats. https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Information om Utbildningsförvaltningens verksamheter och eventuella förändringar som sker, kommer att publiceras på Trollhättans Stads hemsida: www.trollhattan.se

Om du som vårdnadshavare är orolig eller har frågor om Coronaviruset ska du kontakta det nationella informationsnumret på telefon 113 13.

Senast granskad 2020-03-16 av Andreas Gleisner