Information om konstaterat fall av Covid-19

Vi har fått uppgifter om att det möjligen förekommit risk för smittspridning av Covid-19 i samband med att enstaka smittade individer har vistats i några av Utbildningsförvaltningens verksamheter. Det handlar om ett fall på fritidshem på Lyrfågelskolan samt ett fall på Vällingklockans förskola.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I samråd med Smittskyddet Västra Götaland har vi informerat berörda vårdnadshavare och personal i aktuella verksamheter. Vi har full förståelse för att informationen kan skapa frågor och viss oro.
 
Utbildningsförvaltningen har under den pågående pandemin utgått ifrån att det kan finnas smittade individer (barn, elever, vårdnadshavare eller personal) inom våra verksamheter, precis som det gör ute i samhället. Eftersom man initialt testat så få, har det sannolikt funnits smittade individer med lindriga symtom, men som inte haft konstaterad Covid - 19 då de inte har testats. Av den anledningen har vi kommunicerat följande till vårdnadshavare, personal, barn och elever:

  • Stanna hemma om du har symtom, även lindriga (gäller både personal och barn)
  • Lämna/hämta inte på förskolan om du har symtom, även lindriga
  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna noga

Barn kan ha svårt att följa dessa restriktioner på egen hand, och därför finns det personal på förskolan, skolan och fritidshem som stöd.
 
Utbildningsförvaltningen har en nära samverkan med Smittskydd Västra Götaland och stämmer av med dem för att säkerställa att vi fattar kloka beslut för allas säkerhet.Risken att barnen som kommer till Vällingklockan fr.o.m. v 28 blir smittade på förskolan är mycket liten, eftersom inkubationstiden för Covid-19 (2-14 dagar) har förflutit tisdag den 7 juli (v. 28).

Vi har fått rådet från Smittskyddet att bedriva vår verksamhet på Vällingklockan som planerat i sommar och personalen kommer att göra allt för att barnen ska få en trygg och innehållsrik förskoleverksamhet.

Den informationen som gått ut till berörda utifrån de nu konstaterade fallen är utformad utifrån de råd som Smittskyddet Västra Götaland ger när någon riskerar ha utsatts för smitta, och innebär att under de närmaste 14 dagarna göra följande: 

  • Vara observant på symptom, som kan vara milda, t.ex. förkylning, feber, andningsbesvär eller hosta. Andra vanliga symptom är huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, liksom förlust av lukt- och smaksinnet.
  • Om du får symptom, även om de är milda, ska du stanna hemma. Kontakta din vårdcentral för eventuell provtagning för Covid-19. I väntan på provsvar ska du stanna hemma och undvika kontakter med andra.
  • Vid behov av vård p.g.a. ovanstående symptom, ring 1177 och informera om att du kan vara smittad. Då får du hjälp med bedömning om vidare vård. Du ska inte sitta i väntrum och inte åka med kollektivtrafik, t.ex. buss eller spårvagn.
  • Om du behöver uppsöka sjukvård, oavsett orsak – informera om att du har varit utsatt för smitta av Covid-19.
  • Du ska alltid vara symptomfri i två dagar innan du bedöms vara smittfri.
  • Det tar 2-14 dagar från att man smittats, tills att man eventuellt får symptom. Så länge du känner dig frisk och inte har några symptom kan du leva och arbeta som vanligt. Detsamma gäller för de personer du bor ihop med.

Allmänt förebyggande åtgärder

·  Kom ihåg att hosta och nysa i armvecket.

· Tvätta händerna med tvål och vatten.

Läs mer om Covid-19 på https://www.1177.se

 

Senast granskad 2020-06-30 av CLABEN