Hülya belönas med Guldäpplet

Från en övning vid en IT-workshop till slutsålda böcker om språkutveckling med digitala verktyg - Hülya Basarans resa är både spännande och viktig. Att ge varje elev oavsett bakgrund möjlighet att lyckas i klassrummet har varit en utmaning för Hülya. Nu mottar hon pris för sitt arbete och engagemang med nyanlända elever.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Hülya Basaran växte upp i Kronogården i Trollhättan och gick grundskolan på Kronan, eller Kronogårdsskolan som den hette då. När tjänsten kom ut som lärare för förberedelseklassen på Kronan bestämde hon sig för att söka.   

-       Självklart kände jag en anknytning till Kronan då jag gått där som liten. Men det som också lockade var att skolan jobbade med digitala verktyg. Jag tänkte att detta kunde vara ett sätt att utveckla min digitala kompetens, berättar Hülya.

Jobbet blev en stor omställning. Från att ha jobbat som SFI lärare för vuxenutbildningen, ansvarade hon nu för en åk 1-6 klass där eleverna hade stor spridning i både ålder, skolbakgrund och personliga erfarenheter. Att hitta en undervisningsform som blev meningsfull för alla i klassen var en riktig utmaning.  

Genom att använda laptops som digital resurs i klassrummet, märke Hülya att eleverna snabbt började författa texter och hitta både motivation och kreativitet i lärandet. Med olika typer av stöd i skrivandet blev de digitala verktygen en resurs som gjorde det möjligt för eleverna att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

Med digitala verktyg kunde Hülya och hennes klass använda flera språk och olika uttryckssätt för att utveckla svenska språket. De nyanlända barnen fick möjlighet att skriva efter sin kognitiva nivå genom att översätta och använda flerspråkigheten i digitala resurserna.

-       När jag började jobba med eleverna så gick de från att vara konsumenter till att själva bli producenter av text. Enspråkigheten som norm försvann, det blev så mycket enklare med digitala resurser. Dels för mig, som inte kunde alla språk som fanns representerade i klassrummet, men också för eleverna, berättar Hülya.

Bloggen

Vid en IT-workshop med lärarlaget föddes idén till det som sedan kom att bli ganska avgörande för Hülyas karriär – en skolblogg. Bloggen blev en naturlig plattform för elevernas texter och ganska snart var både föräldrar och andra lärare engagerade. Bloggen gav elever drivkraft och motivation i skolarbetet samtidigt som de också fick en plats, ett sammanhang och en gemenskap. Dessutom kunde föräldrar på ett enkelt sätt följa deras barns lärande hemifrån och genom översättningsverktyg blev innehållet läsbart för alla.

-       Multimodaliteten, kombinationen av olika medieformer, som digitala resurser ger hjälper nyanlända in i samhället. I skolan värderar vi skriftspråket högt även om det finns så många fler sätt att utveckla språkkunskaper. Det digitala öppnar upp för nya möjligheter där elever kan kommunicera och jobba med språket hela tiden, säger Hülya.

Eleverna ville ständigt utveckla bloggen med bilder, film och blanda olika typer av medier. Vid nytt skolår utvecklades bloggen från att vara en dagbok till att ha mer fokus på lärande. Det fanns moduler med uppgifter och länkar till interaktiva språkövningar. Lärandet blev tillgängligt även utanför skolan och under lovet var besöksfrekvensen jättehög då eleverna arbetade med lärmaterialet hemifrån. 

Journalister började höra av sig och även andra skolor intresserade sig för hur förberedelseklassen arbetade med blogg som multimodalt verktyg. Hülya fick inbjudningar till konferenser för att föreläsa om deras arbetsätt.  

-       Jag märke att det fanns ett otroligt intresse i vårt arbete med digitala verktyg. Jag skaffade en egen blogg där jag beskrev hur vi jobbade med språk- och kunskapsutvecklande. Besökstatistiken ökade snabbt och inläggen delades på sociala medier. Då började jag förstå att detta är ett nytt sätt att arbeta, berättar Hülya.

Idag

Hülya har byggt upp ett nätverk och gjort sig ett namn inom lärande för nyanlända.

Det växande intresset för IT och lärande har bidragit till en snart avslutad magisterutbildning i ämnet. Hon har jobbat med uppdrag på nationell nivå för Skolverket, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk och Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Hon var även delaktig i Välkomstens nystart och arbetet med kartläggningen för nyanlända i Trollhättan.

En välbesökt blogg, massor utav föreläsningar runt om i landet och en slutsåld bok senare hittar vi Hülya på Högskolan Väst. Numera arbetar hon som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk och utbildar lärarstudenter och verksamma lärare.

-       Det är viktigt i arbetet som lärare att reflektera över hur skolan jobbar och vara normkritisk. Hur påverkas vårt förhållningssätt av de myter som lever kvar om flerspråkighet? Vad är normen egentligen? Skolan behöver i större utsträckning använda sig av flerspråkighet och multimodalitet, precis som man gör i samhället. Dessutom handlar det inte om teknik, utan hur man använder sig av möjligheter som teknik erbjuder, i ett pedagogiskt sammanhang.

Belönas med Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och kanske även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplejuryns särskilda pris belönas den som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Läs mer om Guldäpplet 

Pressmeddelandet Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 

Motivering till prisbelöning

För sitt nytänkande sätt att arbeta med språkutvecklande och inkluderande med nyanlända elever belönas Hülyas arbete med ett Guldäpple. Hon ger varje elev, oavsett bakgrund och förutsättningar, möjlighet att lyckas i klassrummet med hjälp av olika digitala verktyg. Genom pedagogiskt arbete med digitala nycklar har hon underlättat ungdomars erövrande av språk, kultur, kunskaper och gemenskap i ett nytt land.

-       Det är en ära. Men jag tänker också att det är tack vare mina elever, ett bevis på att nyanlända kan. Inte minst kan de driva skolutvecklingen framåt. Det sättet vi har jobbat på passar ju alla elever, säger Hülya om den prisbelöning hon mottar. 

Hon avslutar med:

-        Appar får ju uppdateringar hela tiden, vi människor måste också uppdatera oss!

Senast granskad 2019-04-11 av Clara Bengtsson