Grönt ljust för Kronan F-6 efter inspektion

Skolinspektionen har genomfört tillsyn vid Kronan F-6 under maj månad. När beslutet nu kommit framgår att alla inspekterade områden fick godkänt.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Skolinspektionens granskning utgick i från följande områden: 

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och begyssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Grundläggande förutsättningar för skolenheten
  • Styrning och utveckling av verksamheten

Inte på någon av punkterna fick Kronan F-6 kritik, utan både skola och ledningen arbetar enligt inspektionen på ett sådan sätt att man uppfyller kraven. 

Senast granskad 2019-06-14 av Katarina Loodh