Gemensam öppning och stängningsavdelning för Myggan

Från och med onsdagen den 20 september kommer förskolan Myggan öppna tre avdelningar: Mygglarven Röd, Mygglarven Blå och Tussilago. Mygglarven röd kommer vara öppnings- och stängningsavdelning för alla barn som går på förskolan Myggan, inklusive de avdelningar som har tillfälliga lokaler på Sylteskolan.

Person
RektorAnnika Laago 0520-49 57 99
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Avdelningarna Blålkinten och Maskrosen kommer fortsatt vara stängda och har sin verksamhet i Sylteskolans lokaler på F-3 tills vidare. Observera att även för dessa avdelningar är Mygglarven röd öppnings- och stängningsavdelning.

  • 7:10 går Blåklintens och Maskrosens pedagogerer tillsammans med barnen till lokalerna på Sylteskolan.
  • På efter middagen går pedagogerna tillsammans med barnen till Mygglarven Röd klockan 16:25.Barnen är på Mygglarven röd tills de går hem.

Har ni några funderingar är ni välkomna att höra av er till pedagogerna eller till förskolechef.

Senast granskad 2017-09-19 av Andreas Gleisner