Fridolin besökte Lyrfågelskolan

Som ett led i regeringens satsning på bättre skola besökte Utbildningsminister Gustav Fridolin Lyrfågelskolan i Trollhättan på fredagen. Skolledare och politiker från Fyrbodalsregionen deltog i seminarier och workshops med fokus på att förbättra elevernas resultat och öka andelen behöriga till gymnasieskolan.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

-Det är ett styrkebesked från svensk skola att vi har kunnat ta emot ett stort antal nyanlända elever på ett så bra sätt, men för att komma till rätta med elever som inte är behöriga till gymnasiet måste vi se att det är en väldigt heterogen grupp som inte når målen, säger Gustav Fridolin, och menar att kartläggning och analys är oerhört viktigt för att skolan ska kunna sätta in rätt åtgärder. 

Det handlar enligt honom om att se olikheterna hos de elever som idag inte når målen, och utifrån individens förutsättningar vidta rätt åtgärder. 

-Vi hör ibland skolor säga "Vi har gjort allt för att hjälpa den här eleven", och kanske är det en del av problemet. Skolan ska inte göra allt, utan fokusera på den eller de åtgärder som i elevens fall är effektiva, säger Gustav Fridolin. 

Senast granskad 2017-01-16 av Andreas Gleisner