FILM: Frågor och svar om Coronapandemi i skola och förskola

Kan mitt friska barn gå till skolan även om jag som förälder är sjuk? Kan barn gå till skolan om syskonen är sjuka? Vad gör skolan för att minska risk för smittspridning? Dessa och andra frågor kan du få svar på i Utbildningsförvaltningens informationsfilm där vi samlat del vanligaste frågorna om Coronapandemin.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Här kan du se filmen där Verksamhetschef för Elevstöd Birgitta Lundskog svarar på några vanliga frågor om skolans och förskolans arbete för att förhindra smittspridning. Filmen är ca 5 minuter lång och längre ned på sidan finns en innehållsförteckning. 

Se filmen direkt på Vimeo. 

Innehåll

00,40 – Kan barn komma till förskolan eller skolan även om en vårdnadshavare är konstaterat sjuk i Covid-19?

00,59 – Kan barn komma till skolan eller förskolan om syskon är konstaterat sjuka i Covid-19?

01,34 – Hur informerar skolan om att barn, elever, vårdnadshavare eller personal är sjuka i Covid-19?

02,00 – Varför finns det inte handsprit på alla skolor och förskolor?

03,00 – Om det finns elever som tillhör riskgrupp, vad är skolans ansvar?

03,42 – Vilka anpassningar ska skolan och förskolan göra för att minska risk för smittspridning?

04,50 – Hur länge ska skola och förskola vara öppna?

Senast granskad 2020-04-30 av Clara B