Fortsatt undervisning i Upphärad

Utbildningsnämnden beslutade på tisdagen 16 juni att undervisning för åk F-5 samt fritidshem ska fortsätta bedrivas i Upphärad. Det innebär att det tidigare beslutet om tillfällig flytt från Upphärad till Sjuntorpskolan inte längre är aktuellt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Rektor för Upphärads skola arbetar nu med att planera för undervisning i Upphärad. Berörda vårdnadshavare kommer att få information kring vad som gäller inför skolstart skriftligen, innan terminsstart. 

Senast granskad 2020-06-17 av ANDGLE