Fortsatt undervisning i Upphärad

Utbildningsnämnden beslutade på tisdagen 16 juni att undervisning för åk F-5 samt fritidshem ska fortsätta bedrivas i Upphärad. Det innebär att det tidigare beslutet om tillfällig flytt från Upphärad till Sjuntorpskolan inte längre är aktuellt.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Rektor för Upphärads skola arbetar nu med att planera för undervisning i Upphärad. Berörda vårdnadshavare kommer att få information kring vad som gäller inför skolstart skriftligen, innan terminsstart. 

Senast granskad 2020-06-17 av Andreas Gleisner