Fortsatt partiell fjärrundervisning för högstadiet

Huvudmannen för grundskola i Trollhättans Stad kommer att fatta beslut kring fjärrundervisning utifrån lokala förutsättningar och behov, kopplat till enskilda skolenheters risk- och friskbedömningar för att undvika trängsel.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Beslutet innebär att högstadieskolor i Trollhättans Stad kommer att organisera undervisningen genom växelvis fjärrundervisning för eleverna. 

  • 2/3 av eleverna i närundervisning och 1/3 av eleverna i fjärrundervisning under perioden 19 – 30 april  (v. 16-17).

Elever som är i behov av särskilt stöd erbjuds enbart närundervisning. Det samma gäller elever som av någon annan anledning har svårt att tillgodogöra sig fjärrundervisning. Det är rektor och personal på den enskilda skolan som avgör i vilken omfattning olika årskurser ska få närundervisning kopplat till lokala behov och förutsättningar. Det viktiga är dock att alla elever erbjuds närundervisning under den aktuella perioden.

Följande skolenheter berörs av beslutet:

  • Skogshöjdens skola
  • Paradisskolan
  • Strömslundsskolan
  • Sjuntorpsskolan
  • Sylteskolan
  • Kronan
  • Slättbergsskolan
  • Lyrfågelskolan
  • Stavreskolan

 

barn tvättar händerna

När kan ett barn som varit sjukt komma tillbaka till förskola/skola?

På Utbildningsförvaltningens skolor och förskolor följer vi reglerna som Smittskydd Västra Götaland sätter upp. Reglerna styr när ett barn/elev som varit sjukt, eller som har familjemedlemmar som varit sjuka,

skolflicka läser i en bok

Anpassningar i skola och förskola för att minska risk för smittspridning

Antalet fullvaccinerade personer i Sverige ökar för varje dag, men ännu är inte coronapandemin över. Det finns fortfarande en samhällsspridning av covid-19 och det innebär att personal, barn och elever i skolan,

Senast granskad 2021-04-14 av ANDGLE