Fortsatt partiell fjärrundervisning för högstadiet

Huvudmannen för grundskola i Trollhättans Stad kommer att fatta beslut kring fjärrundervisning utifrån lokala förutsättningar och behov, kopplat till enskilda skolenheters risk- och friskbedömningar för att undvika trängsel.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Beslutet innebär att högstadieskolor i Trollhättans Stad kommer att organisera undervisningen genom växelvis fjärrundervisning för eleverna. 

  • 2/3 av eleverna i närundervisning och 1/3 av eleverna i fjärrundervisning under perioden 19 – 30 april  (v. 16-17).

Elever som är i behov av särskilt stöd erbjuds enbart närundervisning. Det samma gäller elever som av någon annan anledning har svårt att tillgodogöra sig fjärrundervisning. Det är rektor och personal på den enskilda skolan som avgör i vilken omfattning olika årskurser ska få närundervisning kopplat till lokala behov och förutsättningar. Det viktiga är dock att alla elever erbjuds närundervisning under den aktuella perioden.

Följande skolenheter berörs av beslutet:

  • Skogshöjdens skola
  • Paradisskolan
  • Strömslundsskolan
  • Sjuntorpsskolan
  • Sylteskolan
  • Kronan
  • Slättbergsskolan
  • Lyrfågelskolan
  • Stavreskolan

 

barn tvättar händerna

När kan ett barn som varit sjukt komma tillbaka till förskola/skola?

Inom Utbildningsförvaltningen i Trollhättans Stad följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna bedriva verksamheten på ett säkert sätt utan risk för smittspridning. Det är viktigt att du som vårdnadshavare håller dig uppdaterad

skolflicka läser i en bok

Anpassningar i skola och förskola för att minska risk för smittspridning

Skolan för elever som går i förskoleklass till och med årskurs 6 påverkas inte av beslutet att ordna distansundervisning för elever på högstadiet. Elever i årskurs F-6 ska komma till skolan som vanligt.

Senast granskad 2021-04-14 av Andreas Gleisner