15 lärare står i en grupp och tittar upp mot fotografen. Utvecklingslärare och förstelärare i Trollhättans Stad

Förstelärare utvärderar efter två år

-Inspirerande, utvecklande, roligt att kunna bidra med nya infallsvinklar och perspektiv, spännande att ifrågasätta. Det är några av reflektionerna när den första omgången utvecklings- och förstelärare utvärderar projekttiden efter två år.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Det är nu två år sedan Utbildningsförvaltningen valde att satsa på skolutveckling genom att utse förstelärare och utvecklingslärare att driva förändrings- och utvecklingsprojekt inom förvaltningens verksamheter. I dagarna samlades gruppen för att utvärdera denna första satsning, och erfarenheterna har varit positiva.

-Det känns väldigt inspirerande och utvecklande, det känns bra att faktiskt ha kommit ut och kunna känna att jag gjort en insats, säger Ove Mauritzon, som tillsammans med Katarina Andersson drivit projektet Matematik år 6-9 på Frälsegårdsskolan och Kronan. 

Erfarenheterna från de ca 20 utvecklings- och förstelärarna som nu verkat i två år i olika projekt inom förvaltningen samlas nu ihop och ligger till grund för utveckling av framtida projekt och utvecklingsinsatser. 

-Jag tycker att vi har utarbetat en jättebra modell för hur det kollegiala lärandet kan se ut och gå till, säger Katarina Andersson.

Just det att få nya inspel, att bli inspirerad och ifrågasatt av kollegor som med nya fräscha ögon kan sätta ord på processer och mönster som kan vara svåra att se är en värdefull erfarenhet som de flesta förstelärare och utvecklingslärare vittnar om.

Anneli Thorén har lett ett projekt kring rutiner för Området för elevstöd, och ser stora fördelar med att vidga vyerna i klassrummet.

-Jag menar att det är oerhört viktigt - och kanske extra viktigt i särskolan - att vi vågar lyfta blicken och ser på helheten, att vi inte fastnar i vad som händer i det egna klassrummet utan ser helheten. Jag hoppas att arbetet kring inkludering som nu pågår kommer att fortsätta, säger Anneli Thorén.

 

Skolutveckling

Utbildningsförvaltningens verksamhet präglas av ständig utveckling - och det är våra skickliga lärare och pedagoger som står för mycket av drivkraften!

Senast granskad 2015-06-08 av Andreas Gleisner