barn gräver

Första spadtaget för Innovatumhöjdens förskola

I de södra delarna på Innovatum, intill Innovatumhallen kommer Innovatumhöjdens förskola att stå klar för inflyttning hösten 2020. Nu har det första spadtaget tagits.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förskolan kommer uppföras i 2 plan. På dessa 2 plan kommer det rymmas 6 avdelningar och ett tillagningskök, till ytan blir den cirka 1600 kvm.

Huset kommer uppföras som träbyggnad, vilket innebär att den byggs med en stomme i trä, enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Totalt mäter Miljöbyggnad 15 olika värden, där man bland annat mäter energiförbrukningen och inomhusmiljön så att luften håller god kvalitet.

Inspiration till arkitekturen är hämtad från en befintlig fastighet på Innovatum, som i dagsläget är den enda träbyggnad som finns på området. Detta för att skapa känslan av att den nya byggnaden alltid har funnits på Innovatum.

Senast granskad 2020-09-07 av CLABEN