Förskolorna Loket och Lyckan stänger tillfälligt

Utbildningsförvaltningen har konstaterat att det förekommer en smittspridning av coronaviruset på förskolorna Loket och Lyckan. Efter dialog och samråd med Smittskydd Västra Götaland har Trollhättans Stad därför beslutat att tillfälligt stänga dessa förskolor från 18 maj till och med 21 maj. Förhoppningen är att åtgärden ska minska smittspridningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Berörda vårdnadshavare har informerats. De familjer där båda föräldrarna arbetar i samhällsviktig verksamhet, samt barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling och därför behöver förskola, erbjuds alternativ barnomsorg under stängningsperioden, och detta sker i dialog med rektor för barnets förskola. 

Berörda vårdnadshavare som har frågor ska vända sig till rektor för sitt barns förskola.

 

Senast granskad 2021-05-18 av Andreas Gleisner