fötter hoppar hage

Förskolorna Kopparholmen och Hjulkvarn avvecklas till sommaren

Hjulkvarns förskola med de två avdelningarna Hjulet och Kvarnen, samt Kopparholmens förskola med de tre avdelningarna Korallen, Pärlan och Snäckan, kommer att avvecklas i samband med terminens slut i juli 2020.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är Utbildningsnämnden som tagit beslutet, och bakgrunden är att de båda förskolorna tillhör de äldsta i Trollhättan, med lokaler och utemiljö som inte är anpassad till en modern pedagogisk verksamhet. Inte heller inomhusmiljön med ventilation och luftkvalitet håller den standard som är önskvärd för vare sig barn eller personal.

  • För Kopparholmen gäller att verksamheten flyttar in i förskolan Äventyrets lokaler på Karlstorp och barn som idag går på Kopparholmen kommer att erbjudas fortsatt placering på Äventyret.
  • De barn som har plats på förskolan Hjulkvarn kommer att erbjudas plats på olika förskolor i Trollhättan.

Att renovera eller bygga om förskolorna är inte aktuellt då det skulle innebära orimliga kostnader. Genom att erbjuda plats på andra förskolor i området kan Utbildningsförvaltningen istället använda pengarna på ett sätt som gynnar barnen och förskoleverksamheten.

Förändring kan skapa oro hos både barn och föräldrar och därför kommer rektor och personal att arbeta tillsammans med vårdnadshavare i dialog, för att så långt det är möjligt skapa trygghet i processen med flytt och övergång till andra förskolor.

Berörda vårdnadshavare har bjudits in till föräldramöte för att där diskutera och samverka kring hur flytt och övergång kan ske på ett så bra sätt som möjligt. 

Senast granskad 2020-02-27 av Andreas Gleisner