Förskolor satsar på utveckling

Genom att satsa på utbildning och gemensam planeringstid för pedagoger ska förskolor i västra Trollhättan öka kvaliteten i verksamheten. Målet är en förskola som bättre lever upp till målen i skollagen och förskolans läroplan.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

-Det här känns jättekul, och är helt klart ett steg mot en ännu mer professionell verksamhet där vi sätter barnens möjligheter till utvecklig i fokus, säger Pernilla Dahlstrand, förskolechef på Västanvindens förskola.

Genom en schemaförändring gör förskollärarna större delen av den pedagogiska planeringstiden tillsammans med en lärarkollega från varje hemvist.

-forskning visar att man behöver förstå variationer och synliggörande av sin uppfattning av uppdraget. Med hjälp av utmanande kollegors frågor och stöd i sin profession ökar sannolikheten att utveckla sin praktik när man planerar, och reflekterar tillsammans. Man lär av varandra och utvecklas, menar Pernilla.
Jag vill också göra det attraktivt att arbeta hos oss, genom att organisera för att ge förutsättningar att verka professionellt, det ska vara roligt och ge energi och i förlängningen öka förskolans status. Mina pedagoger är oerhört viktiga för våra barns utveckling och lärande.

Utöver förändringarna i schemat och planeringstiden har Högskolan Väst genom skolverket fått anslag till två fortbildningskurser på 7,5 Hp vardera som pedagogerna erbjuds att gå på betald arbetstid: Pedagogisk dokumentation som är riktad mot förskollärare, samt Teknik och Vetenskap, Där deltar våra barnskötare i januari, men förhoppningen är att vi får den kursen för förskollärarna nästa höst.

Emma Jonsson är förskollärare på förskolan Västanvinden, och ser stora fördelar med det nya arbetssättet.

-Jag ser att vi nu kan arbeta både smartare och effektivare i vår planering, det blir mindre dubbelarbete och vi kan dela uppgifter på ett bättre sätt nu än tidigare, när vi satt ensamma med planeringen, säger hon.

Rebecca Alexandersson, också hon förskollärare på Västanvinden, ser stora vinster med satsningen.

- Det är helt fantastiskt att få gå en utbildning på betald arbetstid, med kursmaterial och litteratur betald. Och för mig som jobbar med små barn, mellan 1-3 år ska det bli väldigt spännande att få hjälp med den pedagogiska dokumentationen. Det är en utmaning att dokumentera de små barnens lärande och upplevelser när de inte har språket med sig, och kan uttrycka sig, säger Rebecca.

Totalt handlar det om fyra förskolechefer och 12 förskolor i Västra Trollhättan, som nu genomför förändringarna. Det nya planeringsschemat började gälla i september, och utbildningarna på Högskolan Väst startar i januari. Pernilla Dahlstrand är övertygad om att verksamhetsförändringen kommer att innebära märkbara resultat för barnen och för den pedagogiska personalen.

-Vi vill öka teamkänslan i kollegiet och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika yrkeskategorier.
Schemat och de samtalsstrukturer som vi håller på att bygga upp kommer att vara viktiga faktorer för att arbeta med att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i förskolan. Jag tror att förskollärarnas särskilda ansvar och möjlighet att utveckla praktiken och dokumentationen kring undervisnings- begreppet kan fångas upp på ett mycket bättre sätt nu, säger Pernilla Dahlstrand.

Senast granskad 2017-10-26 av Andreas Gleisner