Förskoletaxor sommaren 2016

Under juni, juli och augusti månader betalar alla avgift enligt ordinarie taxa baserad på familjens inkomstuppgift. Fakturorna för dessa månader skickas ut under vecka 24.

Person
BarnomsorgshandläggareMarita Netz 0520-49 72 16
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Barn som är tre, fyra och fem år med placeringstid överstigande 525 timmar om året betalar reducerad avgift under perioden 1 september till den 31 maj. 

Närbild på en kulram

Avgifter, fakturor och regler för barnomsorg

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Senast granskad 2016-06-09 av Andreas Gleisner