Förskoletaxor i sommar

Under juni, juli och augusti månader betalar alla avgift enligt ordinarie taxa baserad på familjens inkomstuppgift.

Person
BarnomsorgshandläggareMarita Netz 0520-49 72 16
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Barn som är tre, fyra och fem år med placeringstid överstigande 525 timmar om året betalar reducerad avgift under perioden 1 september till den 31 maj. 

Närbild på en kulram

Avgifter, fakturor och regler för barnomsorg

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Senast granskad 2015-06-02 av Andreas Gleisner