Förskolan stärker kunskap kring barn med behov

I ett samarbete mellan förskolor i östra Trollhättan ska pedagogernas förmåga att möta barn med särskilda behov stärkas. Som ett led i detta höll psykologen och författaren David Edfelt en föreläsning för personal och chefer där han gav tips och råd för hur förskolan på ett bättre sätt kan möta och omfamna alla barn.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Här kan du se en kort film om föreläsningen och höra Daniel berätta.

Att möta barn med behov from UtbildningTHN on Vimeo.

Senast granskad 2017-10-27 av Clara Bengtsson