Förskolan öppnar för karriärtjänster

– pedagoger med särskilt utvecklingsuppdrag anställs i Trollhättan

Person
RektorChristina Thordson 0520-49 64 20
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen


Regeringens satsning på förstelärare satte ökat fokus på utveckling och karriärmöjligheter för lärare i grundskolan. Nu satsar Centrala skolområdet i Trollhättan på att inrätta liknande tjänster i förskolan och rekrytering av pedagoger med särskilt ansvar för att utveckla verksamheten för ökad måluppfyllelse pågår för fullt.

– Jag ser flera utvecklingsområden i förskolan där vi behöver prioritera. Det kanske viktigaste är att driva utvecklingen av vår kvalitet och vår måluppfyllelse, att göra barnets lärande och utveckling synlig för både barnet självt, och för vårdnadshavare, säger Christina Thordson, förskolechef på Centrala skolområdet.

Satsningen på förstelärare i grundskolan finansieras genom ett tillskott av statliga pengar, men tjänsterna som förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag – och den högre lön uppdraget medför – finansieras helt genom kommunala medel. Redan idag finns ett antal sådana pedagoger anställa inom ramen för Projekt omstart. Ann-Katrine Rasmusson som arbetar på förskolan Tistelstången är en av dem.

– Jag ser det som en fantastisk möjlighet att som pedagog få vara med och driva utvecklingsarbete.

Efter många år i yrket blir det en spännande utmaning att få prova på en ny roll. Just nu är det fokus på att utveckla verksamhetens innehåll, organisation och genomförande så att alla barn får bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Vi tittar på vad som behöver förbättras för att alla barn ska känna sig trygga, har roligt, lära och utvecklas på förskolan, säger Ann-Katrine.

Visionen är att de flesta förskolorna i Centrala skolområdet ska ha en sådan tjänst inom något år.

Vid frågor kontakta Christina Thordson, förskolechef, tel. 0520-49 64 20 eller Ann-Katrine Rasmusson, tel. 0520-49 68 05.

Senast granskad 2016-04-27 av Andreas Gleisner