Förskolan Mioäpplet redo för inskolning

Den nybyggda stadsdelen Hälltorps gård har gatunamn efter alla sorters äpplen. Mitt i den idylliska bebyggelsen, på tomten med namnet Mioäpplet, växer en ny skolbyggnad fram och i slutet på augusti ska 50 barn skolas in på avdelningarna Masken och Skrutten. Förskollärarna Maria och Evelina är förväntansfulla inför uppstarten!

Person
RektorAnnika Elmby Bengtsson 0520-49 64 44 0733-48 87 23
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Evelina Lundin och Maria Berneclou Dahlöf är två av de 10 förskollärare och barnskötare som kommer arbeta tillsammans på Mioäpplets förskola. De har arbetat på Toppluvans förskola under flera år och ser fram emot att fortsätta som kollegor i den nya personalgruppen. Under våren har Mioäpplets första avdelning startat i liten skala i Toppluvans tidigare lekhall. Där går idag10 barn i åldrar mellan 1–4 år som i augusti kommer bli de första barnen att skolas in på Mioäpplet i Hälltorp. 

Byggprocessen har inneburit mycket planering och utformning av verksamhetens mål och värden. Maria har sedan i mars varit delaktig i projektet, som planerare och stöd till förskolechef Annika Elmby Bengtsson.

-          Det är varit en superspännande process och stort att få vara med om! Första tiden handlade om möten med arkitekter, titta på möbler och inredningsalternativ. Sen har det varit mycket arbete kring verksamhetsmålen och vad förskolan ska stå för. Vi sätter vissa ramar nu men det mesta får växa fram med den nya personalgruppen, säger Maria.

När tjänsterna gick ut till den nya förskolan var söktrycket högt. Maria och Annika höll i rekryteringsprocessen som bestod av både gruppintervjuer och enskilda samtal.

-          Vi började med gruppintervjuer där vi pratade om processen att starta upp en verksamhet på nytt och vilka erfarenheter och förväntningar man har. Jag lärde mig jättemycket på gruppintervjuerna. Det blev många bra samtal som jag bär med mig i vårt fortsatta arbete, berättar Maria.

Barnen på Mioäpplet målar äpplen

I slutet på augusti ska 50 barn skolas in i den nya förskolan, något som kräver förberedelser i flera steg. 

-          Vi kommer börja med tre avdelningar uppdelat på två hemvister: Skrutten och Masken.   Vi gör gruppinskolningar där föräldrarna kommer få vara med under några heldagar, berättar Evelina.

-          Vi har försökt jobba fram så mycket som möjligt här på Toppluvan inför uppstarten. Mycket praktiskt med listor, planeringar och utskick är förberett för att det ska kunna flyta på bra när allt drar igång i augusti. Det har varit väldigt värdefullt att få starta upp här på Toppluvan och börja arbetet i god tid, fortsätter hon.

Mioäpplet förskola beskrivs med symbolen av ett äpple. Äpplet i sin tur har olika klyftor som bygger verksamhetens helhet. Äpplets fyra klyftor står för: Det kompetenta barnet, miljön som tredje pedagog, pedagogiska dokumentation och arbete i projekt. Delar som kommer prägla arbetet för personalen på Mioäpplet.

-          Vi har ständig fokus på barnen, verksamheten utgår ifrån dem, miljön utformas efter barnen och likaså det pedagogiska arbetet vi gör i verksamheten. Vi kommer jobba med projekt och teman som stäcker sig under längre tid. Sen kommer vi också satsa mycket på utomhuspedagogik och höja vår pedagogik och verktyg kring barnens utelekar, berättar Maria.

Bild på förskolans verksamhetsmål

Mioäpplet blir förskola och F-3 i samma byggnad och planen är att hitta många ytor att samarbeta på. En gemensam matsal, möjligheter till gemensam utomhuslek och lässamlingar där de större barnen kan läsa för de mindre är några av de stunder då barn och personal från förskola och F-3 möts och lär känna varandra. 

-          Det är ju ett stort steg för barnen, att gå från förskola till förskoleklass. Vi vill skapa en trygg övergång genom stor samverkan mellan förskola och F-3. Barnen lär känna alla som jobbar i byggnaden under förskoleåren, vi möter varandra på dagarna och det kommer gynna övergången till grundskolan, säger Maria.

-          Vårt yrke är ju helt fantastiskt, tänk att vi bygger grunden för dessa små barnens liv. Och att nu få ge dem världens bästa skola också, det är nog det häftigaste jag varit med om! avslutar Maria. 

Barn

Mioäpplet

Välkommen till en nystartad förskola på Hälltorpsområdet!

barn

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet som följer skollagen och läroplanen för förskolan. I Trollhättan finns kommunala förskolor och förskolor i enskild regi.

Fyra barn sitter och pysslar vid ett bord.

Ansök, ändra eller säg upp plats

Du kan använda Trollhättans Stads e-tjänster för att själv ansöka, ändra eller säga upp plats.

Senast granskad 2017-07-26 av Andreas Gleisner