Information till vårdnadshavare med barn i förskoleverksamhet

From 10/9 ska schemablanketten inte användas utan vårdnadshavarna ska själva ska lägga in barnens tider i appen. De schematider som läggs in i appen påverkar inte barnomsorgsfakturan. Barnomsorgsfakturan debiteras utifrån den vistelsetid som finns registrerad hos Utbildningsförvaltningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Barnets placeringsgrund avgör tillsammans med vistelsetiden hur många timmar/vecka barnet har möjlighet att vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.

Vårdnadshavare ska anmäla till Förskolekontoret om de ändrar intervall i vistelsetid och/eller placeringsgrund. Anmälan görs via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida eller på blanketten; ”Anmälan om ändrad placeringsgrund/vistelsetid i förskola och pedagogisk omsorg”.

De olika placeringsgrunderna och intervall i vistelsetiden är:

  • Allmän förskola – 3-5 år, 15 tim/veckan (Barn räknas som 3 år från den 1 september det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola erbjuds from 1 september tom 31 maj med uppehåll för grundskolans jullov.)
  • Föräldraledig, arbetssökande, arbete eller studier med vistelsetid tom 15 tim/veckan
  • Arbete eller studier med vistelsetid mer än 15 tim/v och tom 25 tim/veckan
  • Arbete eller studier med vistelsetid över 25 tim/veckan
Senast granskad 2020-09-22 av ANDGLE