Förändringar inom modersmål

Från och med höstterminen 2019 förändrar vi arbetssättet när det gäller att utveckla barns flerspråkighet i förskolan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

All personal i förskolan ska medvetet arbeta med att stötta barnens språk- och identitetsutveckling i de dagliga aktiviteterna - oavsett barnets modersmål och ålder. Modersmålsundervisning med modersmålslärare sker när barnet börjar förskoleklass. Om du har frågor som rör modersmålsstöd och språkutveckling - prata med personal eller rektor på ditt barns förskola. Du som vårdnadshavare har möjlighet att samarbeta med din förskola kring ditt språk och kultur.

Rätten att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

Barn som tillhör de nationella minoriteterna finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska har rätt att utveckla sitt minoritetsspråk även om det inte är ett levande språk i hemmet.

Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov. Det gäller i samtliga förskolor.

Förvaltningsområde

När det gäller nationella minoriteteter i ett förvaltningsområde så finns det dessutom en utökad rätt till förskola, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråk.

Vällingklockans förskola, finsk inriktning

Trollhättans stad är anslutet som finskt förvaltningsområde och erbjuder därav plats för barn med finsk anknytning på Vällingklockans förskola som har finsk inriktning. Här bevaras och utvecklas barnens finska språk och kultur.

Om du som vårdnadshavare låter ditt barn vara på en annan förskola finns det en möjlighet för ditt barn få ta del av vår ambulerande finska pedagog som besöker förskolan. Syftet är att bidra till att stärka ditt barns finska språk och kulturella identitet.

Om du vill veta mer om vår finska pedagog, kontakta rektor på ditt barns förskola.

Barn

Vällingklockan

Välkommen till Vällingklockans förskola! Vällingklockan är belägen i centrala delen av Kronogården. Vi har naturen runt hörnet, och närhet till bibliotek, och sköna grönområden. Vi arbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen.

Senast granskad 2019-08-13 av Andreas Gleisner