Förändringar i skolskjuts Åsaka/Norra Björke

Trafikverket har med omedelbar verkan nedgraderat bärighetsklassen på en mindre bro längs väg 2044 söder om Norra Björke samhälle, vilket innebär att linjetrafiktur 661 kommer att vända vid Norra Björke affär på morgonen.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen
De elever som normalt använder linjetrafikhållplats Norra Björke hänvisas således till linjetrafikhållplats Norra Björke affär tills vidare (åtgärd beräknas genomföras under februari månad).
 
Mellan Norra Björke samhälle och Sålebo vägskäl kommer alltså ingen linjetrafik att gå under de kommande månaderna, vilket innebär att de elever som bor längsmed detta vägavsnitt, och som normalt åker med Västtrafik till och/eller från Åsaka skola respektive Lyrfågelskolan, får en annan skolskjutslösning från och med i eftermiddag, torsdag 10/12.
Det justerade utförandet kommer genom respektive skolan att meddelas berörda elever och vårdnadshavare.
Senast granskad 2015-12-10 av Andreas Gleisner