händer målar

Förändrade öppettider i förskolan från januari 2020

Från januari 2020 införs gemensamma öppettider i Trollhättans Stads förskolor. Samtliga förskolor kommer att hålla öppet vardagar kl 06:00-18:00 med undantag av förskolorna Vällingklockan och Stommen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utbildningsnämnden har tagit beslutet i syfte att höja personaltätheten under den tid flest barn är i förskolan. 

Öppettider:

  • Samtliga förskolor, vardagar kl. 06:00-18:00
  • Stommens förskola, vardagar kl. 05:15-19:00
  • Vällingklockans förskola, alla dagar kl. 00:00-24:00

De vårdnadshavare som behöver barnomsorg utanför den gemensamma öppettiden kan ansöka om plats på Förskolan Stommen i Sjuntorp eller på Förskolan Vällingklockan på Kronogården.

En kartläggning av barnens vistelsetider på förskolan, som Utbildningsförvaltningen gjort, visar att det i januari 2019, av sammanlagt 2793 barn i Trollhättan stads 48 förskolor, fanns 27 barn med schematider före klockan 06.00 någon dag i veckan, och 12 barn med schematid efter kl 18 någon dag i veckan.

Ansökan gör du enklast via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida.
www.trollhattan.se/forskola

Senast granskad 2019-10-02 av CLABEN