pojke sitter vid dator

Fjärrundervisning på högstadiet efter sportlovet

Eleverna i Trollhättans Stads högstadieskolor kommer att få all sin undervisning via fjärrundervisning veckan efter sportlovet, dvs vecka 9. Vi planerar för en gradvis återgång till undervisning i skolans lokaler (närundervisning) vecka 10-11.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Smittskydd Västra Götaland gick den 21 februari ut och rekommenderade fjärrundervisning för högstadiet. För elever i högstadiet i Trollhättans Stads skolor betyder beslutet:  

Vecka 9
Fjärrundervisning för alla elever i högstadiet.

Vecka 10
Blandad fjärrundervisning och undervisning i skolans lokaler (närundervisning). Vissa klasser eller årskurser är i skolan, vissa klasser eller årskurser har fjärrundervisning hemifrån. Det är rektor på varje skola som planerar undervisningen, och det betyder att det kan bli olika på olika skolor.

Vecka 11
Undervisning i skolans lokaler (närundervisning) för alla elever i högstadiet.

Utbildningsförvaltningen följer rekommendationerna från Smittskydd Västra Götaland. Det innebär att den här planeringen kan ändras och nya beslut fattas.

Undantag från Fjärrundervisning

Fjärrundervisning gäller inte för elever i Grundsärskolan och elever i särskild undervisningsgrupp. Dessa elever kommer att ha fortsatt närundervisning i skolans lokaler. Det gäller också för elever som av olika anledningar (pedagogiska, sociala eller andra skäl) har svårt att ta till sig fjärrundervisning på ett bra sätt. Det är rektor som beslutar detta, utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar.

I de fall rektor bedömer att generell närundervisning för alla elever inte kan ske utan risk för trängsel som kan orsaka smittspridning, kan huvudmannen (Utbildningsnämndens ordförande) besluta om att vissa årskurser eller klasser på den skolan ska ha fjärrundervisning.

Om du har frågor om ditt barns skolgång

Om du har frågor som gäller ditt barns skola eller skolgång ska du alltid i första hand kontakta ditt barns lärare eller mentor.

Håll dig uppdaterad

Pandemin och smittspridningen kan förändras snabbt. Det betyder att beslut om skolan och fjärrundervisning kan ändras. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad genom att läsa och ta del av information från ditt barns skola eller förskola genom att läsa veckobrev eller liknande.

barn tvättar händerna

När kan ett barn som varit sjukt komma tillbaka till förskola/skola?

Inom Utbildningsförvaltningen i Trollhättans Stad följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna bedriva verksamheten på ett säkert sätt utan risk för smittspridning. Det är viktigt att du som vårdnadshavare håller dig uppdaterad

Senast granskad 2021-02-22 av Andreas Gleisner