Fia och Amandas första VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att lärarstudenter genomför delar av sin utbildning i arbetslivet. Lärarstudenten Fia Björnberg gör sin första VFU-period på Lyrfågelskolan med läraren Amanda Ragnarsson, som debuterande handledare. De är överens om att VFU är lärorikt och utvecklande för både studenter och handledare.

Person
Planerare / Utvecklare Anna Bergqvist 0520-49 71 53
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Det är engelsklektion med klass 4B på Lyrfågelskolan och eleverna läser högt från ett engelskt vykort med sin lärare Amanda Ragnarsson. Efter den gemensamma högläsningen får Fia Björnberg, VFU-student från Högskolan Väst, hjälpa eleverna att tolka texterna i smågrupper.

Fia började på grundlärarprogrammet med inriktning mot åk 4-6 i september och nu gör hon sin första VFU-period.  Under två veckor följer hon Amandas yrkesvardag och observerar det som sker både i och utanför klassrummet.

-          I början var det väldigt mycket att ta in, men nu känns det jättebra. Man lär sig på ett helt annat sätt genom VFU, än genom kurslitteratur och föreläsningar. Att bara få se miljön, möta barnen och ställas inför unika situationer är så givande och nyttigt, berättar Fia.

-          Att möta yrkeslivet tidigt under utbildningen är också nyttigt för att förstå vad det är man ger sig in på, att få en direktkontakt med verkligheten och kunna relatera till detta i mina fortsatta studier, forsätter Fia.

Amanda tog sin examen i januari 2013 och har arbetat som legitimerad lärare på Lyrfågelskolan sedan augusti 2014. Hon undervisar klass 4B och 6E i svenska, engelska och matte. Det är först nu, efter snart fyra år i yrket, som Amanda känner sig redo att bli handledare:

-          Jag känner mig trygg i min yrkesroll här på Lyrfågeln nu och jag har alltid sagt att jag vill bli handledare för lärarstudenter - nu var tiden inne för det.

Fia och Amanda är överens om att det är en lärorik tid för dem båda. För Fia, som är VFU-student för första gången, och Amanda som är ny i sin handledarroll.

-          Som VFU-handledare är det nyttigt att få förklara och reflektera kring hur man arbetar och sätta ord på varför man gör som man gör. Det är också skönt att kunna bolla saker med Fia under dagarna, det kommer jag sakna när hon återgår till högskolan. Tur att hon kommer tillbaka till mig i vår, säger Amanda.

-          Det är också värdefullt att komma nära högskolan igen och ta del av lärarstudenternas lärande och vetenskapliga perspektiv, tillägger Amanda. 

Amanda och Fia ser mycket fram emot ännu en lärorik VFU-period tillsammans i vår. Då är det dags för Fia att under fem veckor planera, genomföra och utvärdera lektioner.

-          Det ska bli spännande att följa Fias utveckling på sin väg till läraryrket. Jag ser också fram emot att få växa i min handledarroll, avslutar Amanda med ett leende. 

En dag med en VFU-student

Som VFU-student har Fia fått bekanta sig med hur vardagen som lärare kan se ut. Även om dagarna bjuder på stor variation finns det ändå återkommande rutiner för Fia och Amanda. Nedan beskriver de hur en typisk VFU-dag kan se ut: 

08:00

Amanda och Fia börjar morgonen med en gemensam avstämning. Där går de igenom vad som kommer hända under dagen.  Fia får en överblick över Amandas planering och lektionernas upplägg och Fia får chansen att dela sina reflektioner. Amanda vägleder Fia kring förhållningssätt och strategier i mötet med eleverna. 

08:20

Amanda starar dagens första lektion och Fia observerar, antecknar och finns med som stöd ibland eleverna. 

09:40

Lektionen är slut. Då blir det tillfälle för Amanda och Fia att samtala och reflektera kring de första två lektionerna. Amanda och Fia beskriver denna tid som en möjlighet att prata om sådant som inte har direkt anknytning till lärandet och lära känna varandra. 

11:15

Lunchrast 

15:00

När dagens alla lektioner är avslutade har Amanda och Fia tid för avstämning och planering av morgondagens lektioner. Ibland deltar de även i pedagogiska konferenser med lärarlaget där Fia får en chans att möta andra lärare och ta del av det övergripande pedagogiska arbetet.

Elev i klassrum

Verksamhetsförlagd utbildning

Lärarutbildningar innehåller en stor del verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och är den del av utbildningen som studenterna genomför i förskolor, skolor och fritidshem.

VFU med Emma och Maria

Emma Dahlén läser andra året på förskollärarprogrammet - en utbildning som till stor del består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Hon har hittills haft tre VFU-perioder med sin handledare Maria Bratt på förskolan Citronfjärilen i Lextorp.

Senast granskad 2018-03-08 av Andreas Gleisner