Mobiltelefon med mobilt bank-id

Felaktiga fakturor för barnomsorg

Ett missförstånd har skett vid fastställandet av datum för årets indexerade höjning av taket för maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Från och med 1 april är inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjt till 47 490 kronor. Ni som har fått en höjd avgift utifrån det nya taket redan på er faktura i mars kommer automatiskt att få den felaktiga höjningen avdragen på er nästa barnomsorgsfaktura.

Vi ber om ursäkt för det inträffade.

 

Senast granskad 2019-03-22 av Andreas Gleisner