mobilt bank-id

Fakturainformation barnomsorg

Fakturorna för barnomsorgsavgift för sommaren kommer att skickas ut under vecka 24. Under juni, juli och augusti månad betalar alla avgift enligt ordinarie taxa baserad på familjens inkomstuppgift.

Enhet Kontakta någon av våra barnomsorgshandläggare 0520-49 52 72

Barn som är tre, fyra och fem år med placeringstid överstigande 525 timmar om året betalar reducerad avgift under perioden 1 september till den 31 maj.

Du kan ändra inkomstuppgift och hantera din barnomsorgsplacering enkelt via vår e-tjänst. 

Länk till e-tjänst Barnomsorg

Senast granskad 2019-06-04 av Andreas Gleisner