En förskola med Grön Flagg

Planetens hållbara utveckling startar med våra barn och unga. Genom kreativitet, engagemang och storyline gör Förskolan Lillegården hållbarhetsutveckling till en naturlig del i lärandet. Med en ekologisk trädgård på gården och med sagan kring figurerna Maja, Linnea och Billy blir barnen både delaktiga och drivande i arbetet med Grön Flagg.

Person
RektorSofia Danielsson 0520-49 79 58 070-346 05 63
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Förskolan Lillegården har under åtta år arbetat med Grön Flagg som pedagogiskt verktyg i hållbar utveckling. Tillsammans med stiftelsen Håll Sverige rent har de formulerat en handlingsplan som beskriver läsårets tema och utvecklingsområden. Under läsåret 2016/2017 fokuserar Lillegården på temat Kemikalier och berör områden som miljömärkning, ekologisk odling och smakupplevelser. 

Förskollärarna Vicky Eriksson, Gabriella Svensson Andrén och Karin Evert Gustafsson arbetar på olika avdelningar på Lillegården. De beskriver hur hela verksamheten följer ett hållbarhetstema och arbetar mot tre gemensamma mål och med metoder utefter temat och den storylinemetod de ständigt använder i undervisning. 

En del i läroplansmålen 

Sedan två år tillbaka är arbetet med Grön Flagg förenat med förskolans läroplansmål och är en naturlig del i undervisningen. Förskolans kvalitet och undervisning dokumenteras, följs upp, utvärderas och utvecklas kontinuerligt och systematiskt - allt för att skapa goda villkor för barnens lärande inom samtliga områden i läroplanen. Genom storyline och Grön flagg som undervisningsverktyg ökar Lillegårdens personal barnens delaktighet och inflytande på lärandet.

Lillegården har en rad olika arbetssätt och aktiviteter i Grön Flagg. De gör återkommande aktiviteter varje år: uppstartsteatern, Earth hour, skräpplockardag och loppis där intäkterna doneras till Världsnaturfonden för att rädda isbjörnar. I temat synliggör de också årets fokusområden i likabehandlingsplanen som blir en levande del i det dagliga arbetet, utöver de miljö- och hållbarhetsfrågor som barnen får utforska och lära. 

Utvecklingsområden för Grön Flagg 

Förskolans ekologiska trädgård är en stor del av hållbarhetsarbetet och barnen är delaktiga i fler olika moment, alltifrån att bygga odlingslådor, plantera nya grödor, vattna och kompostera.  På så sätt får barnen uppleva processen från jord till bord och följa matens väg från första fröet sått - till en rätt på matbordet.  

-       Några gånger om året, beroende på grödor, så skördar vi trädgården tillsammans med barnen och de får ta med sig olika grödor hem. Det är en stor dag för barnen när de själva har skapat närodlad mat, berättar Vicky.

-       Allt som händer i sagorna återskapar vi även tillsammans med barnen i trädgården. Naturen får även följa med oss in och vi återskapar också mycket av naturen inomhus. Vi bygger upp komposter med maskar av garn och vi målar med de rödbetor vi skördat, förklarar Gabriella.

Även Lillegårdens kök är involverat i Grön Flagg då det tredje utvecklingsområdet handlar om smakupplevelser så kallat ”Sapere”. En dag i veckan har Jennie Butler, förskolans kock, matpedagogik med de äldsta barnen där hon låter dem uppleva mat genom alla sinnen. De gör olika lekar kring mat, allt ifrån dockteater, doftmemory och känseltest.

-       I min matpedagogik vill jag få barn att uppleva kreativiteten i mat. Till exempel hur färg, form och smak kan påverkas av hur man tillagar råvaror. Att koka rotfrukter ger en mjuk form, att ugnsrosta ger en helt annan. Det finns så mycket att utforska när det gäller mat och kost – och det tycker barnen är väldigt roligt, berättar Jennie. 

Storyline i undervisningen 

Lillegårdens förskola har under de senaste tre åren arbetat med storyline - ett arbetssätt där lärandet sker genom ett konstant berättande. Med de tre figurerna Billy, Maja och Linnea, som har olika egenskaper och livshistorier, bygger barnen och förskollärarna tillsammans upp sagor. Barnens intresse och nyfikenhet blir den drivande kraften i sagorna, samtidigt som personalen väver in hållbarhetsutveckling och miljöfrågor på olika sätt.

-       Sagan kring karaktärerna växer fram på olika sätt på varje avdelning men vi delger och inspireras av varandra hela tiden. Det blir ett levande tema, förklarar Karin. Det var mycket därför jag sökte jobb här, för att få jobba med storyline och det arbetssätt som vi har.

-       Vi låter barnen bli deltaktiga i planeringen genom olika temasamlingar. Vi lyssnar på barnen och reflekterar tillsammans med dem, utgår ifrån deras tankar, dilemman, idéer och deras behov när vi planerar sagor, berättar Gabriella.

Ett arbete som ger ringar på vattnet

Personalen märker ständigt hur arbetet med Grön Flagg ger ringar på vattnet. Barnen lär sig snabbt hur en yoghurtförpackning ska se ut för att klassas som ekologisk och uppmanar sina föräldrar att skänka pengar till isbjörnar. Familjer odlar egna grödor hemma och samlar miljömärkningssymboler som barnen kan ta mig sig till skolan . Det är en miljömedveten generation som växer upp på Lillegårdens förskola.

-       Man blir full i skratt när en tvååring pekar på ett äpple och säger – ekologisk? då förstår man att arbetet ger stor effekt, säger Vicky.

-       Vi på mellangården har under hösten pratat om olika miljömärkningar och vad de betyder. Ganska snabbt blev barnen experter på märkningar och det blev väldigt viktigt att frukosten var ekologisk, berättar Karin och skrattar.

-       Vi måste jobba utifrån det positiva hela tiden, förklarar att vi på ett enkelt sätt kan påverka och göra bra saker, att det handlar om att vi har ett val, att det inte är livsfara om barnen äter en vanlig yoghurt vid frukosten, fortsätter Gabriella.

Grön Flagg – tillsammans tar vi ansvar för planeten

Grön flagg ingår i det internationella nätverket Eco-Schools - ett nätverk som förenar miljontals barn och unga runt om i världen och skapar en global sammanhållning redan i yngre generationer. Grön Flagg syftar till att inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Ca 20 % av Sveriges förskolor deltar i Grön Flagg. 

Läs mer om Grön Flagg på Håll Sverige Rent 

Lillegårdens förskola till semifinal i Arla Guldko 2017

Lillegårdens förskola, med hängivna och nytänkande Jennie Butler i köket, är semifinalister i årets Arla Guldko. Tillsammans med nio andra förskolor tävlar Lillegården om priset för årets Bästa Matglädjeförskola.

Barn

Lillegården

Förskolan Lillegården tillhör Östra skolområdet och ligger belägen i Stavre vid storegårdsparken i Trollhättan. Vi har närhet till skogen, stora grönområden och flera skolor

Senast granskad 2017-02-15 av Andreas Gleisner