Elevhälsoteam i arbete efter dödsolycka

Efter den tragiska händelsen där en 14-åring omkom efter att ha blivit påkörd, har Trollhättans Stad aktiverat delar av krishanteringsorganisationen. Elevhälsoteam och företagshälsa arbetar med att stötta elever och personal på berörda skolor.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Trollhättans Stad har en rad möjliga stödfunktioner, som exempelvis företagshälsovård, POSOM-team och elevhälsoteam, och vid behov kommer all berörd personal och elever att erbjudas stöd. 

Senast granskad 2017-11-28 av Andreas Gleisner