Elever utsattes för hotfull situation

Efter att en grupp mellanstadieelever på Lyrfågelskolan igår utsatts för en situation i ett omklädningsrum där de känt sig hotade av en äldre elev, har skolan idag fortsatt arbetet med att skapa trygghet och studiero för eleverna.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

På torsdagen inträffade en händelse där en elev från högstadiet gått in i ett omklädningsrum med en leksakspistol och där uppträtt på ett sätt som upplevdes som hotfullt av den grupp sjätteklassare som befann sig i omklädningsrummet. 

Så fort händelsen blev känd av personal vidtogs en rad åtgärder. De utsatta elevernas klassmentor har kontaktat vårdnadshavare, och personal från elevhänlsan har kopplats in för att ge stöd till de elever som behöver det. Detta stöd kommer att finnas så länge elever har behov av det. 

Claes Hellborg, rektor på Lyrfågelskolan 7-9 har också vidtagit åtgärder kring den äldre eleven som ska garantera trygghet och studiero för alla Lyrfågelskolans elever. 

-Vi tar händelsen på största allvar och vidtar åtgärder för att alla elever ska känna sig trygga. Vi beklagar att elever har känt sig rädda och skrämda, och vi sätter in resurser för att skapa trygghet så långt det är möjligt, säger Claes Hellborg. 

-Vi har också försökt nå vårdnadshavare för alla skolans elever via vårt informationssystem. Om man som förälder är orolig eller har frågor rekommenderar jag att man kontaktar sitt barns klasslärare, säger Claes Hellborg. 

Händelsen har också polisanmälts. 

Senast granskad 2018-09-04 av Andreas Gleisner