bärbar dator

Distansundervisning för elever på högstadiet

Från och med måndag 11 januari till och med fredag 22 januari kommer undervisningen för en stor del av Trollhättans Stads högstadieelever att ske genom fjärr- och distansundervisning. Syftet är att minska rörligheten i samhället och därmed minska smittspridning av coronaviruset.

Personer
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Smittskydd Västra Götaland bedömer att alla åtgärder som kan vidtas för att minska rörlighet i samhället är viktiga, och efter samråd med smittskyddsläkare har Utbildningsförvaltningen därför beslutat att undervisning för elever i högstadiet (åk 7-9) ska ske genom fjärr- och distansundervisning i så stor utsträckning som möjligt. För elever i Grundsärskolan är det fortsatt undervisning i skolans lokaler.

-Det här beslutet handlar inte om att vi har en stor smittspridning i vår skolverksamhet. Det handlar om att vi tar vårt ansvar på det sätt vi kan, för att bidra till en minskad smittspridning i samhället, säger Karin Persson, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Likvärdighet i undervisningen

Elevens rätt till en likvärdig undervisning är fortsatt stark, och därför kommer skolsituationen att anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. Det innebär att vissa elever trots beslutet kommer att ha sin undervisning i skolans lokaler. Bedömningen görs i det enskilda fallet av rektor och lärare i samråd med elev och vårdnadshavare.

- Det kan handla om elevens tillgång till internetuppkoppling och en lugn plats i hemmet där eleven kan delta i undervisningen, men det kan också finnas pedagogiska skäl som gör att eleven behöver komma till skolan och ha undervisning där, säger Karin Persson.

Beslutet berör en stor andel av de ca 1700 elever som går i årkurs 7-9 på någon av Trollhättans Stads skolor, men skolan kommer även fortsatt att ha undervisning för elever som av olika anledningar behöver undervisning i skolmiljö.

Elevernas skoldag kommer att starta efter lunchrasten på måndag, och därefter gäller fortsatt undervisning på distans enligt schema. Beslutet som fattats idag gäller fram till fredag 22 januari.

Skollunch

Alla elever erbjuds skollunch. Mer detaljerad information om hur lunchen erbjuds skickas ut till vårdnadshavare från respektive skola.

Mer information från skolan

Föräldrar och Vårdnadshavare kommer att få information av elevernas lärare kring vad som gäller för dem och hur undervisningen kommer att läggas upp de kommande två veckorna. Informationen kommer att publiceras på lärplattformen It’sLearning. Det är därför viktigt att man som vårdnadshavare läser informationen regelbundet.

Vårdnadshavare som har frågor ska vända sig till elevens mentor.

 

Senast granskad 2021-01-08 av Andreas Gleisner