Digital skola i takt med tiden

Teknikutvecklingen går i allt snabbare takt. Det som för tjugo år sedan var rena fantasier, framtidsvisioner och drömmar, är idag vardagsmat. Våra barn lever i en värld där digitalisering, IT och Internet är självklarheter i det dagliga livet. För skolan innebär utvecklingen en enorm utmaning, och för att fortsätta vara relevant måste skolan utvecklas.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Petra Dahllöf är förstelärare i Trollhättan och en av dem som går i bräschen för skolans digitala omvälvning i Trollhättan. Som förstelärare ingår hon i en arbetsgrupp som arbetar stadsövergripande med riktlinjer och kompetensutveckling för alla lärare.

-När vi började titta på förutsättningarna här i staden var det första som slog mig hur olika det såg ut på olika skolor. Vissa skolor låg långt framme med personliga datorer i till i stort sett varje elev, men på andra skolor fanns det nästan inga digitala verktyg alls. Det fanns också verksamheter som hade god tillgång till digitala verktyg men dessa användes inte fullt ut då kompetensen saknades. För mig är det otroligt viktigt med likvärdighet. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund eleven har, eller vilken stadsdel man bor i, skolan ska vara likvärdig och ge alla en chans samma möjligheter, säger Petra Dahllöf. Alla lärare ska känna också sig trygga med och använda den digitala tekniken ute i klassrummen.

I Trollhättans Stads skolor pågår nu arbetet med en digitalisering för fullt, och målbilden är att det på alla Trollhättans Stads skolor ska finnas en dator per två elever från förskoleklass till år tre, och en dator per elev från år fyra till nio. Utgångspunkten är förändrade styrdokument där delar som digitala verktyg, programmering, förmågan att hantera information och vara källkritisk samt att utveckla ett ansvarfullt agerande på nätet är delar som förtydligats.

- Tillgång till digitala verktyg är självklart viktig, men det är inte avgörande, säger Petra Dahllöf, och nämner som exempel källkritik som ett område där undervisning kan ske utan några speciella verktyg. Satsningen som nu görs på kompetensutveckling för alla pedagoger är oerhört viktig och ett stort steg i rätt riktning för att göra eleverna redo för framtiden och det allt mer digitala samhället.

-Om man som lärare har med sig de digitala verktygen redan när man planerar undervisningen kan det ge en fantastisk kreativ frihet, till exempel i hur vi kommunicerar, dokumenterar eller redovisar vårt arbete. Några elever kanske väljer att göra en film, andra gör en presentation, eller ljudinspelning. Det är då vi verkligen får en pedagogisk nytta av tekniken, säger Petra Dahllöf.

BILDTEXT: Petra Dahllöf är förstelärare på Strömslundsskolan, där hon undervisar i svenska, matematik och samhällsorienterade ämnen. Senare i höst kommer hon att hålla ett seminarium på den nationella konferensen Skolforum, och där berätta om Trollhättans Stads arbete med digitaliseringen samt föreläsa om sitt arbete med att undervisa digitala elever.

Senast granskad 2018-11-02 av CLABEN